Testování na HPV má smysl. Nyní nově ve FN HK

Autor: redakce | Zpravodaj | 28. 6. 2016

V Hradci Králové dne 29. 06. 2016

Lidský papilomavirus (HPV = human papilloma virus) patří mezi viry, které napadají buňky lidské pokožky a sliznic. Tento virus je zodpovědný za vznik celé řady lidských onemocnění, nejen zánětů, ale zejména nádorů – nezhoubných (různých typů bradavic) i zhoubných (rakovina děložního čípku, rakovina hlavy a krku).

75 – 80 % dospělé populace je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů, infekce často proběhne bezpříznakově. U části postižených však dochází ke vzniku přednádorových a posléze nádorových změn. Nejčastějším onemocněním způsobeným HPV virem je rakovina děložního čípku. Celosvětově se jedná o 3. nejčastější malignitu u žen. Ročně je v ČR diagnostikováno okolo 1 000 nových karcinomů a na toto onemocnění umírá téměř 400 žen.

Prevencí vzniku rakoviny děložního čípku jsou pravidelné gynekologické návštěvy, bezpečný pohlavní styk, očkování proti HPV a zdravý životní styl. Ochranou může být i včasné odhalení HPV infekce, které umožní lékaři zvolit nejvhodnější léčbu ještě před vznikem nádorového onemocnění.

Laboratoře Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové nově od června nabízejí gynekologickým pacientkám provedení moderního testu ke stanovení přítomnosti lidského papilomaviru (HPV). Laboratoř provádí za využití nejmodernějšího technologického vybavení molekulárně genetickou metodu detekce HPV, která je velmi citlivá a navíc umožňuje přesnou identifikaci typů viru. Nabízené vyšetření je schopno zachytit všech 22 důležitých typů HPV (vysoce rizikových, rizikových i nízce rizikových) a poskytnout tak pacientce i jejímu lékaři všechny důležité informace pro další rozhodování.

Pro které ženy je test HPV vhodný?

• Pro ženy s opakovaným nálezem atypických dlaždicových buněk v gynekologickém stěru. Pomocí HPV testu lze identifikovat přítomnost rizikových typů virů.

• Pro mladé dívky, které začaly s pohlavním životem a uvažují o vakcinaci proti HPV.

• Pro ženy s genitálními bradavicemi, kdy lze stanovit, jaký typ HPV bradavice vyvolal.

• Pro ženy, které trpí chronickými záněty močopohlavních cest. Ukazuje se totiž, že mnohé záněty močopohlavního ústrojí žen jsou spojeny právě s HPV pozitivitou.

Podle výsledku HPV testu může ošetřující lékař lépe rozhodnout o nutnosti následných vyšetření (kolposkopie, biopsie děložního čípku), která umožní identifikovat přednádorové změny včas.

Analýza se provádí z materiálu odebraného gynekologem z děložního čípku. Odběr je možno provést i v rámci běžného preventivního vyšetření. Materiál je následně dopraven do laboratoře molekulární patologie, výsledek je k dispozici během 1 týdne.

Fakultní nemocnice Hradec Králové nabízí komplexní péči pro gynekologické pacientky. V rámci jednoho areálu zde naleznou gynekologickou ambulanci, laboratoř na testování přítomnosti HPV, rizikovou onkologickou poradnu i očkovací centrum.

 

Kontakt pro média:

 

Ing. Petra Sychrová

Specialistka PR a marketingu

Tel. +420 704 701 435

E-mail: petra.sychrova@fnhk.cz

 

MUDr. Petra Čermáková, Ph.D.

Tel. +420 495 832 830

E-mail: petra.cermakova@fnhk.cz