Svatoanenská nemocnice v Brně vyšetří ročně 2000 lidí se zeleným zákalem

Autor: Redakce | Prevence a léčba | 14. 3. 2023

Lidé mohou přijít od 8:00 do 14:30 na bezplatné vyšetření nitroočního tlaku, který je jedním z rizikových faktorů onemocnění. „Vyšetření je rychlé a bezbolestné a není se na něj potřeba předem objednávat,“ uvedl Erlebach.

Nemocnice podle něj ročně vyšetří více než 2000 pacientů se zeleným zákalem. „Jejich počet narůstá. Není to ale dáno tím, že by třeba před 20 lety bylo onemocnění méně. Výskyt byl v populaci zhruba stejný, jen nebyla dostatečná osvěta a nebyl takový včasný záchyt a včasná léčba,“ objasnil Erlebach.

Včasný záchyt je podle něj daný i lepším přístrojovým vybavením na úrovni terénních očních ambulancí. „Dnes je zcela běžné, že v rámci vyšetření ve spádových ambulancích je každému změřen nitrooční tlak a při podezření na glaukom mají mnohé k dispozici přístroje na vyšetření stavu zorného pole, popřípadě i přístroje na zjištění počtu nervových vláken v sítnici a zrakovém nervu,“ řekl Erlebach. Díky tomu se daleko dříve zelený zákal odhalí a zahájí léčba.

Zelený zákal, nebo-li glaukom je chronické progresivní onemocnění, které vede k nevratnému poškození zrakového nervu, ztrátě zorného pole a k trvalému poklesu zrakové ostrosti. Často se vyskytuje ve formě primárního glaukomu, který je jedním z nejnebezpečnějších. „Tento typ glaukomu většinou vzniká v pozdějším středním věku, obvykle mezi 45. a 70. rokem života. Bohužel je záludný v tom, že pacient dlouho nemá žádné subjektivní potíže. Nepociťuje bolesti očí, dlouho nepozoruje ani žádný pokles vidění, i když změny na zrakovém nervu již mohou poškodit takzvané periferní vidění,“ upozornila primářka oddělení nemocí očních a optometrie Hana Došková.

Pokud pacient pozoruje zhoršené vidění, je to pozdní příznak, kdy je nevratně poškozeno přes 40 procent vláken zrakového nervu. „Rozhodně tedy nejde spoléhat na to, že nástup onemocnění pacient rozpozná podle příznaků. Až 50 procent pacientů o své nemoci neví,“ dodal Erlebach. Nejlepší obranou je prevence. Na světě podle něj trpí glaukomem asi 76 milionů lidí. Až polovina o své nemoci, která je druhou nejčastější příčinou slepoty, ani neví.