SÚKL: Stažení přípravku INFANRIX HEXA

Autor: redakce | Zpravodaj | 5. 10. 2012

Sdělení SÚKL ze dne 6.10.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů informuje, že na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie se stahuje z úrovně zdravotnických zařízení léčivý přípravek:

 

Kód SÚKL

Název LP

Doplněk názvu

Velikost balení

Šarže

Použitelnost do

0025646

INFANRIX HEXA

INJ PLV SUS 10X0.5ML LA+ST

10X0.5ML

A21CB191B

01/2014

 

 

Léčivý přípravek se stahuje z důvodu závady v jakosti: riziko potenciální mikrobiologické kontaminace.

 

Mgr. Apolena Jonášová
Vedoucí sekce dozoru