Středočeský kraj podpoří i nemocnice, které nezřizuje, rozdělí mezi ně 25 mil.Kč

„Zdravotnická zařízení mohou v rámci tohoto programu požádat o příspěvek například na pořízení přístrojového vybavení a technologií souvisejících s poskytováním akutní lůžkové péče nebo na výdaje na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci těchto pracovišť. Za nás stále platí, že pacienty nezajímá, kdo nemocnici provozuje, ale zajímá ho kvalita péče. A proto jsme speciální program pro nekrajská zařízení vytvořili. Ostatně, zavázali jsme se k tomu i při našem nástupu na kraj v Programovém prohlášení rady, a své slovo plníme,“ uvedl náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

 

Žádat mohou pouze nemocnice, jejichž zřizovatelem kraj není a které poskytují akutní lůžkovou péči alespoň v oboru vnitřní lékařství. Loni jich o stejný příspěvek požádalo všech 11 v kraji, nejčastěji chtěly příspěvek na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení. Kraj jim rozdělil téměř 20 milionů korun.