Středočeská dětská centra se do roku 2025 promění v centra komplexní péče

„O dětských centrech se častěji nesprávně mluví jako o kojeneckých ústavech. Ty musí podle loňské novely zákona postupně omezit svou činnost a od roku 2025 už by měli péči o nejmenší opuštěné a ohrožené děti zajišťovat zejména pěstouni. I nadále ale budou zachované výjimky například pro děti s postižením, a proto chceme naše dětská centra proměňovat už nyní, abychom byli připraveni. V centrech komplexní péče dochází k omezení ústavní péče na nezbytně nutnou dobu a podporují se služby, které umožní pečovat o dítě v jeho vlastním sociálním prostředí. Současně může dojít k rozšiřování poskytovaných služeb do oblasti sociální, jako jsou například odlehčovací služby, týdenní stacionáře a podobně,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

 

Jako komplexní už funguje centrum v Choceradech na Benešovsku. Nabízí zdravotní péči dětem se zdravotním znevýhodněním do 18 let a zároveň pomoc jejich rodinám. Nabídka centra zahrnuje i péči psychologa a fyzioterapeuta a domácí péči zdravotní sestry a fyzioterapeuta.

 

Kolínské dětské centrum s 25 lůžky je nejmenším v kraji. Kromě péče o děti do tří let už rozšířilo svoje služby o dlouhodobou lůžkovou péči pro děti do 18 let, které vyžadují nepřetržitou zdravotní péči. „V současné chvíli zde navíc probíhají pod taktovkou paní ředitelky Hany Hálové práce na přípravě dvou nových ordinací, a to praktického lékaře pro děti a dorost a fyzioterapeuta, které by měly být zprovozněny nejpozději do srpna letošního roku. Přispějeme tím ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti Kolínska. Je to určitě krok správným směrem,“ doplnil Pavlík.

 

Dětská centra poskytují zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do tří let. Jde o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména děti s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a ohrožené ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo děti zdravotně postižené.