Stipendia pro mladé lékaře vítáme a k nim nabízíme ještě stabilizační odměny

Autor: redakce | Zpravodaj | 25. 4. 2016

Hradec Králové, 26. 4. 2016

Přes 20 mladých lékařů, kteří letos ukončí studium na kterékoliv lékařské fakultě v České republice, by mělo i díky stipendiu od Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje už brzy posílit lékařské týmy poskytovatelů zdravotní péče v kraji. Na nové kolegy se těší i nemocnice Zdravotnického holdingu KHK, které čerstvým absolventům nabízejí nejen splnění podmínky přiznaného stipendia, a sice specializační vzdělávání na akreditovaných pracovištích ve vyjmenovaných oborech, ale navíc i stabilizační příspěvek ve výši 25 tisíc korun.

„Do specializační přípravy v nejpotřebnějším oboru, vnitřním lékařství, můžeme absolventy přijmout v šesti našich nemocnicích – v Jičíně, Novém Bydžově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Broumově a Trutnově,“ upřesňuje Miroslav Procházka, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a pokračuje: „Druhým preferovaným oborem v pořadí je radiologie a zobrazovací metody a v tom se u nás mohou mladí lékaři vzdělávat na odděleních v Jičíně, Náchodě a Trutnově. Stejně tak v oboru dětské lékařství. Podstatné je, že stabilizační odměnu 25 tisíc korun poskytneme čerstvému absolventovi při nástupu do kterékoliv nemocnice našeho holdingu, a to bez ohledu na to, zda současně získal či nezískal stipendium.“

Mladí lékaři se v krajských nemocnicích mohou velmi brzy dostat k samostatné práci a ve zvolené specializaci tak získávají zkušenosti intenzivně. „Oceňují i to, že náklady spojené s jejich specializační přípravou za ně z velké části hradíme my, resp. naše nemocnice, do které nastoupí,“ dodává Procházka.

Stabilizační příspěvky od nemocnic, jejichž podmínkou je setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 18 měsíců, získávají v holdingových zařízeních i nově příchozí zkušenější lékaři. Např. lékař s certifikátem, který již absolvoval základní kmen, dostává 40 tisíc korun, pro lékaře se specializovanou způsobilostí, po tzv. atestaci, je připraveno až 60 tisíc korun dle dosaženého stupně kvalifikace tohoto lékaře.

Stabilizační příspěvky poskytují krajské nemocnice i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Při obsazení delší dobu volné pozice mohou dostat 20 tisíc korun noví zaměstnanci v profesích všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a zdravotní laborant, 15 tisíc korun může získat zdravotnický asistent a 10 tisíc korun sanitář či ošetřovatel.

 

Související informace:

Podmínky pro získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=89372

Přehled akreditovaných pracovišť ZH KHK pro specializační vzdělávání lékařů
http://zhkhk.cz/kariera/akreditovana-pracoviste-pro-specializacni-vzdelavani-lekaru

 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem v roce 2003 za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích – Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Nemocnice Jaroměř, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Nemocnice Nové Město nad Metují, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s. – Nemocnice Nový Bydžov, Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem.

Ing. Veronika Svobodová
PR manažerka 
T: +420 603 415 825
E: svobodova@zhkhk.cz

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Pospíšilova 365, 500 03  Hradec Králové
Provozní a doručovací adresa:
Luční 460, 500 03  Hradec Králové
www.zhkhk.cz