Startuje největší evropská iniciativa zaměřená na urychlení vývoje léku na COVID-19 a případné další hrozby koronaviru

  • CARE (Corona Accelerated R&D in Europe) s podporou evropské Innovative Medicines Initiative (IMI) je největším projektem svého druhu, jenž se zabývá hledáním a vývojem momentálně tolik potřebných možností léčby onemocnění COVID-19.
  • Tato iniciativa se zasazuje o dlouhodobou studii onemocnění a o vývoj léčby na COVID-19 a případné další onemocnění způsobené koronaviry. Současně se snaží o využití stávajících léčiv v nové indikaci jako možného řešení aktuální situace.
  • Konsorcium CARE posílí výzkum a vývoj v oblasti léčby COVID-19 tím, že propojí odborné znalosti a projekty 37 týmů akademických a neziskových výzkumných institucí a farmaceutických společností do jednoho komplexního celku zaměřeného na vývoj nového léku.

 

Brusel, Belgie – 18. srpna 2020 – CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), nově vzniklé konsorcium podporované Iniciativou pro Inovativní léčiva (IMI) představuje partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, jež dnes oznámilo svůj vznik s cílem urychlit objevení a vývoj momentálně tolik potřebného léku proti SARS-CoV-2, viru způsobujícího onemocnění COVID-19. CARE je financováno z grantu v celkové výši 77,7 mil. EUR, který tvoří finanční příspěvky Evropské unie, finanční i materiální příspěvky jedenácti členů Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a tří přidružených partnerů IMI. Pětiletý projekt CARE spojuje 37 partnerů z Belgie, Číny, Dánska, Francie, Německa, Nizozemska, Polska, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a Spojených států amerických, v jejichž čele stojí VRI-Inserm (Francouzský národní ústav pro zdraví a výzkum v medicíně se sídlem v Paříži), Janssen Pharmaceutica NV, jedna z farmaceutických společností Janssen Pharmaceutical Companies skupiny Johnson & Johnson (Beerse, Belgie), a Takeda Pharmaceuticals International AG, (Curych, Švýcarsko). Tento projekt propojuje současné projekty partnerů iniciované od února 2020, které se zabývají COVID-19.

Jako člen CARE bude mít Boehringer Ingelheim na starost vedení pracovního směru konsorcia zaměřeného na vývoj virus neutralizačních protilátek. Dále společnost poskytne antivirotické molekuly ze svého historického portfolia HIV a HCV a kandidátní malé molekuly prostřednictvím komplexního prověřování své knihovny chemických sloučenin.

„Pandemie COVID-19 se objevila jako největší celosvětová zdravotní hrozba pro lidstvo v tomto století a nyní je zapotřebí, aby světová vědecká obec spojila své síly dosud nevídaným způsobem,“ uvedl profesor Yves Lévy, výkonný ředitel VRI-Inserm a koordinátor projektu CARE. „Kromě toho, že jednotlivé týmy zapojené do tohoto velmi ambiciózního projektu pocházejí z mimořádně kvalitních vědeckých pracovišť, spojuje CARE 37 partnerů vytvářejících platformu, na níž propojí svoji odbornost a know-how v pětiletém pracovním programu s cílem vyvinout léčbu na onemocnění COVID-19. Jsme velmi vděční za finanční podporu, kterou poskytla Iniciativa pro inovativní léčiva na realizaci tohoto plánu.“

Vzhledem k neexistenci registrovaných vakcín a dosud omezeným možnostem léčby COVID-19, pandemie tohoto onemocnění stále probíhá a každým dnem si žádá více obětí. Spojení nejinovativnějších a nejzkušenějších vědeckých pracovníků ze všech relevantních oborů v jedinečném duchu spolupráce projektu CARE umožní maximální využití vzájemného propojení a doplnění s dalšími iniciativami, jako jsou například COVID-19 Therapeutics Accelerator podporovaný nadací Gates Foundation, MANCO[1], SCORE[2], a síť ECRAID[3], aby se urychlila cesta k řešení současné pandemie COVID-19, stejně jako dalších koronavirových onemocnění v budoucnosti. Po laboratorních testech bude projekt pokračovat klinickým testováním nejslibnějších kandidátních léčiv na pacientech.

Clive R. Wood, Ph.D., víceprezident a šéf celosvětového výzkumu společnosti Boehringer Ingelheim uvedl: „Konsorcium CARE si klade za cíl umožnit využití síly otevřené vědecké spolupráce pro dobro lidstva. S našimi partnery v akademické i průmyslové sféře budeme pracovat rychle a rozhodně v bezprecedentním duchu spolupráce tak, abychom zvítězili nad nebývalou hrozbou COVID-19 a dalšími závažnými onemocněními způsobenými koronaviry.“

„Jsme velmi rádi, že můžeme zahájit práci konsorcia CARE a spolupracovat s dalšími skvělými odborníky, abychom co nejdříve našli nové léky na SARS-CoV-2 a další koronaviry, které mají potenciál způsobovat epidemie,“ dodává vedoucí projektu CARE Marnix Van Loock, vědecký ředitel a vedoucí výzkumu nových patogenů útvaru Global Public Health společnosti Janssen Pharmaceutica NV. „Těšíme se, že v rámci této iniciativy využijeme v praxi poznatky z probíhající spolupráce na COVID-19 s výzkumným ústavem Rega Institute for Medical Research, který je součástí KU Leuven, kdy budeme v databázi tisíců stávajících známých léčiv hledat možnosti změn v jejich indikaci.“

Kumar Saikatendu, Ph.D., ředitel útvaru Global Research Externalization společnosti Takeda uvedl: „Je pro nás ctí vidět takovou koncentraci nejlepších vědeckých mozků Evropy, které se spojují, aby naléhavě vyřešily tento složitý problém. COVID-19 je pro naši generaci vědecká výzva, jaká se objevuje jednou za život. CARE si klade za cíl vytvořit účinnou léčbu s pozitivním bezpečnostním profilem pro vyřešení současného výskytu onemocnění i budoucích onemocnění způsobených koronaviry. Doufáme, že budeme postupovat rychle a budeme moci včas nabídnout řešení.“

 

Rozsáhlá krátkodobá a dlouhodobá reakce na COVID-19

CARE si klade za cíl vytvořit účinnou léčbu s pozitivním bezpečnostním profilem proti onemocnění COVID-19 (využití známých léčiv v nové indikaci) a vyvinout nové léky a protilátky vytvořené konkrétně pro boj s virem SARS-CoV-2.

Práce konsorcia se bude opírat o tři pilíře:

  • Využití známých léčiv v nové indikaci prostřednictvím prohledávání a profilování databází složek léčiv, které poskytnou partneři s cílem urychlit vstup do pokročilých fází klinického testování.
  • Objev malých molekul vycházející ze screeningu in silico a profilování kandidátních složek působících proti SARS-CoV-2 a budoucím koronavirům.
  • Virus neutralizační protilátky s použitím metod humánního fágového a kvasinkového displeje, imunizace humanizovaných zvířecích modelů, pacientských B buněk a design in silico.

S těmito pilíři jsou úzce spjaty směry bádání zaměřené na zdokonalení vhodných sloučenin prostřednictvím rozsáhlé kampaně ve farmaceutické chemii, výzkumu biologických systémů a preklinického a klinického hodnocení molekul ze všech tří pilířů. Pracovní soubor zabývající se biologickými systémy bude zkoumat virovou patofyziologii, abychom lépe poznali vzájemné vztahy mezi fázemi virové infekce a imunitními odpověďmi lidského organismu. Identifikované markery onemocnění umožní předání informací do vývoje a vylepšení designu a monitoringu klinických studií fáze 1 a 2 při zkoumání nových léčiv, jež budou v projektu CARE vyvinuta.

[1] Monoklonální protilátky proti novému koronaviru 2019

[2] Rychlá terapeutická odezva

[3] ECRAID, Evropská aliance pro výzkum infekčních onemocnění