Společnost GE a její partněři vyhlašují vítěze první fáze soutěže “Healthymagination Cancer Challenge” o 100 miliónů dolarů

Autor: redakce | Zpravodaj | 24. 4. 2012
·         Soutěž cílila na převratné nové nápady v oblasti rakoviny prsu, jejichž rozvoj lze urychlit právě díky tzv. přestartovnímu financování, které výherce od GE získává
·         Vítězné inovace mohou urychlit odhalení a diagnostiku rakoviny prsu, zdokonalit výběr účinné léčby, a dát tak více pacientům šanci na přežití.
 
Společnost GE vyhlásila pět vítězů ceny za inovace, která se uděluje v první fázi soutěže “GE healthymagination Cancer Challenge” o 100 miliónů dolarů. Více než 500 předložených nápadů ze 40 zemí rozvířilo v rámci otevřeného inovačního programu velkou diskuzi mezi více než 200 akademickými pracovišti a vědci.
 
Vítězové ceny za inovace mohou pomoci lékařům odhalit rakovinu dříve, provádět přesnější diagnostiku a vybrat nejlepší možnou léčbu na základě specifik rakovinného onemocnění každého pacienta. Mezi předloženými nápady jsou také ty, které by mohly lékařům pomoci lépe pochopit molekulární podobnosti mezi rakovinou prsu a jinými solidními tumory.  Jedná se zejména o tumory spojené s triple negativním karcinomem prsu, čili typem rakoviny, která hůře reaguje na standardní léčbu a je typická svou větší agresivitou. GE se v rámci iniciativy healthymagination zavazuje k novému přístupu, který vyzdvihuje nápady v raném stádiu – urychlí se tím výzkum a pacientům lze pomoci dříve.   
 
Beth Comstocková, viceprezidentka a marketingová ředitelka GE uvedla: „Tato soutěž měla probudit k činnosti vědce, společnosti a ostatní inovátory v oblasti onkologie po celém světě s cílem urychlit inovace a zastavit tuto smrtelnou chorobu. Pro výzkum v raných stádiích je často obtížné přilákat pozornost předstartovních investorů. Tato soutěž nám ukázala, že je tu neobyčejně mnoho převratných nápadů, které si zaslouží propagaci, finanční podporu a prostor pro rozvoj.”
 
Vedle počáteční odměny ve výši 100.000 dolarů, získá každý vítěz podporu společnosti GE ve formě mentorských programů a kontaktu s vědci GE a špičkami v oboru s možností širší spolupráce v budoucnu.
 
GE a Clarient chtějí pomáhat poskytovatelům zdravotní péče pochopit a určit tzv. ovladače, které u daného pacienta řídí jeho specifické rakovinové onemocnění. Práce vítězů této ceny změní budoucnost boje s rakovinou,” řekla Carrie Eglinton-Mannerová, generální manažerka diagnostické společnosti Clarient, kterou získala GE v roce 2010. „Vedle finanční podpory poskytneme vítězům péči, možnost vývoje a rychlejší rozvoj vítězných nápadů.”
 
Vítězné nápady byly vybrány týmem porotců, v němž byli zastoupeni venture kapitáloví partneři, řídící pracovníci GE a několik předních autorit zdravotnictví, jakými jsou Dr. Andrew Von Eschenbach, bývalý komisař americké Správy potravin a léčiv a ředitel Národního institutu pro rakovinu; Dr. Lisa Newmanová, profesorka chirurgie a ředitelka mamologického centra Breast Care Center při univerzitě v Michiganu; Dr. Justin Stebbing, onkologický specialista a profesor onkologie na Imperial College.  
 
 
 
Pět vítězů ceny za inovace:
·        MyCancerGenome – Individualizovaný přístup k triple negativnímu karcinomu prsu: Univerzita Vanderbilt v Nashvillu (Tennessee) vyvíjí tzv. MyCancerGenome, bezplatný internetový zdroj informací o onkologii a pomůcku pro rozhodování určenou lékařům, pacientům, ošetřovatelům i vědcům. Poskytuje aktuální informace o mutacích, které způsobují růst rakoviny prsu, a o souvisejících důsledcích pro léčbu, včetně dostupného klinického testování genomů, které jsou spjaté s triple negativním karcinomem prsu.
 
·        Vytvoření bezpečnějších a silnějších prsních implantátů s léčebnými vlastnostmi:  Univerzita Akron v Ohiu vyvíjí nové materiály pro rekonstrukci prsů, které mají proměnit tkáňové expandéry a implantáty na léčebné nástroje, které budou bojovat s rakovinou v těle. Očekává se, že nový nástroj bude díky vrstvě obsahující farmaceutické přípravky pomáhat v boji s infekcemi, snižovat zánětlivost a popřípadě dokonce zaměřovat a ničit zbloudilé nádorové buňky.
 
·        Odhalení náchylnosti k šíření rakoviny: Moffitt Cancer Center ve floridské Tampě pracuje na pochopení modifikačních genů a úlohy, kterou po propuknutí rakoviny hrají z hlediska náchylnosti k šíření rakovinného bujení do ostatních částí těla. Tento výzkum by mohl být základem pro diagnostické testy genů, které vystavují pacienta neúměrnému riziku šíření rakoviny, a pomoci určit, jak agresivní má daná léčba být.
 
·        Záchrana životů v rozvojových zemích: Pro rozvojové země, jako například Uganda, je příslibem ultrazvuk prsu odhalující rakovinu u mladých žen s hmatatelnými bulkami. Výzkumné centrum Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu (Washington) a institut Uganda Cancer Institute (UCI) v Kampale budují screeningový program, v jehož rámci budou ženy poučeny o rakovině prsu a ženy se symptomy budou mít možnost klinického vyšetření a ultrazvuku prsů. Ženy s podezřelými bulkami budou odeslány na UCI, kde bude proveden odběr vzorku tkáně a v případě potvrzené malignity poskytnuta léčba.
 
·        Krok k individualizované léčbě triple negativního karcinoomu prsu: Vědci z centra Vanderbilt-Ingram Cancer Center v Nashvillu (Tennessee) prokázali, že analýza exprese genů ukazuje na nejméně šest různých podtypů triple negativního karcinomu prsu, které budou pravděpodobně různě reagovat na chemoterapii. Na základě tohoto objevu navrhují vědci klinické testování, kde bude na vybrané podtypy aplikována cílená léčba, která bude brzy nabídnuta pacientům.
 
Informace o vítězích najdete na www.healthymagination.com.
 
Soutěž HEALTHYMAGINATION CANCER CHALLENGE, zahájená v září 2011, je součástí vize healthymagination, ve které se společnost GE zavazuje urychlovat inovace v oblasti rakovinových onemocnění tím, že investuje 1 miliardu dolarů do technologií výzkumu a vývoje a do roku 2020 zdokonalí péči pro 10 miliónů onkologických pacientů po celém světě. Další oznámení o strategické komerční spolupráci ze soutěže proběhnou během roku 2012. Bližší informace o soutěži a plné znění podmínek soutěže najdete na www.healthymagination.com/challenge.
  
Pro více informací laskavě kontaktujte:
Maja Ošťádalová
Senior PR Consultant
Grayling
+ 420 602 441 010
Maja.ostadalova@grayling.com   
Petra Jelínková
Junior PR Consultant
Grayling
+ 420 224 251 555
petra.jelinkova@grayling.com