SÉRIE SEMINÁŘŮ „NOVÁ LEGISLATIVA V PRAXI LÉKÁRNÍKA“ ZAHAJUJE PROGRAM PACE 2010

Autor: redakce | Zpravodaj | 10. 2. 2008

Praha, 11. února 2008 – Sérií odborných seminářů na téma „Nová legislativa v praxi lékárníka“ navázal na předchozí úspěšné projekty nový kontinuální vzdělávací program lékárníků PACE 2010. První semináře se konaly 5. února v Brně, respektive 7. února v Praze, přičemž v Praze se akce účastnilo více než 100 lékárníků, zatímco v Brně počet účastníků dosáhl téměř 250.

Semináře jsou zařazeny mezi akce kontinuálního vzdělávání členů České lékárnické komory (ČLK) a stěžejní částí jejich tříhodinového programu je především odborná přednáška, jejíž cílem je osvětlit ze všech úhlů dopady nové legislativy na každodenní praxi lékárníků. Jejím garantem pro legislativu je přednášející – JUDr. Monika Bakešová. Součástí akce je i sdělení člena představenstva ČLK a diskuse. Série – která poběží až do poloviny března – je moderována bývalým prezidentem ČLK PharmDr. Lubomírem Chudobou, který je odborným garantem projektu PACE 2010.

V rámci seminářů byli lékárníci seznámeni zejména s novými právními předpisy a problematikou generické substituce, náhrad a záměn léčivých přípravků. „Především nesmíme dopustit, aby kvůli generické substituci pacient současně užíval tytéž léčivé přípravky duplicitně či dokonce triplicitně jen kvůli tomu, že neví nebo nechápe, že jde o léčivé přípravky substituované a co substituce znamená,“ zdůraznila JUDr. Monika Bakešová. „Generické substituce se není třeba obávat. Je k ní však zapotřebí přistupovat s rozvahou, protože na lékárníky s ní přechází i určitá právní odpovědnost,“ doplnil toto téma PharmDr. Lubomír Chudoba.

PACE je program kontinuálního vzdělávání farmaceutů (Pharmacy & Apotex Continuing Education), který byl založen v Kanadě v roce 1991 největší kanadskou farmaceutickou společností Apotex. Je jednoznačně zaměřen na praktické potřeby odborníků v každodenní praxi a postupem doby se stal neodmyslitelnou součástí kanadského lékárenství. Zejména pro široký záběr jeho aktivit, jejichž cílem je rozvíjet profesionalitu lékárnického stavu, podporovat jeho spolupráci s lékaři a přispět tak ke zvýšení kvality a bezpečnosti léčení pacientů.

Program PACE 2010 je kvalitativně novou formou tohoto prověřeného projektu realizovanou společností Apotex ČR. Zahrnuje konference, semináře, publikační činnost, výzkumné projekty aj. Neomezí se však jen na lékárníky, ale obdobné akce nabídne i lékařům. Více naleznete na www.pace.cz.Další semináře aktuálního cyklu programu PACE 2010 se budou konat:12.2.
Hradec Králové
Hotel Amber Černigov
14.2.
Liberec
Hotel Klášterní
21.2.
Plzeň
Hotel&Congress Centre Primavera
26.2.
Olomouc
Hotel Hesperia
6.3.
Ústí n. Labem
Hotel Vladimír
11.3.
Ostrava
Hotel Imperiál
18.3.
České Budějovice
Hotel Malý pivovar
19.3.
Praha
Hotel Barceló

Přihlášky na semináře lze zasílat na adresu:

BOS. org s. r. o.
Kekulova 38, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 531 098, 475 207 082, fax: 475 205 169
e-mail: prihlaska@bos-congress.cz
On-line přihlášku najdete na www.bos-congress.cz  

Více informací pro média poskytne:

Jiří Hořčica
Bison & Rose, mediální zástupce
Bělohorská 33, 169 00 Praha 6 – Břevnov
tel: +420 233 014 052, gsm: +420 777 202 957, fax: +420 233 352 591
jiri.horcica@bisonrose.cz , www.bisonrose.cz