Seniorská organizace Život 90 ve spolupráci s kampaní Nejsem na odpis pořádá 7. listopadu přednášku o důležitosti pohybu a výživě v každém věku

Autor: redakce | Zpravodaj | 31. 10. 2016

Přednáška se bude konat v pondělí 7. listopadu 2016 od 16 hodin v sále Dřevák v pražském seniorském centru Život 90 v ulici Karolíny Světlé 18. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda České společnosti tělovýchovného lékařství z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, bude hovořit o důležitosti pohybu v každém věku. Doporučí vhodné pohybové aktivity a poradí s výživou s ohledem na věk a zdravotní stav.

Pohyb hraje zásadní roli v životě každého člověka a ovlivňuje kvalitu života. S rostoucím věkem roste také význam pohybu z hlediska vlivu na různé typy onemocnění. Je třeba zvolit vhodnou aktivitu odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu a vždy se poradit se svým ošetřujícím lékařem,“ říká MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda České společnosti tělovýchovného lékařství z 1. LF UK a VFN v Praze.

Ve svalech vznikají účinné látky, které aktivně působí na mnohé orgány, jako jsou játra, mozek, pozitivní vliv mají i na tukovou tkáň, kosti, ale i na samotný sval. Na celkové zdraví má pohyb blahodárné účinky. Aktivní trávení času ovlivňuje zdatnost a výkonost a přispívá k prodloužení života. Důležitá doporučení ohledně pohybu představuje osvětová kampaň „Nejsem na odpis“ neziskové organizace ONKO Unie, která pomáhá se zlepšením kvality života metastaticky nemocných žen. Pravidelný pohyb je totiž důležitou součástí paliativní léčby žen s metastatickou rakovinou prsu.

Přednáška je pro všechny zájemce zdarma. Mohou se jí zúčastnit lidé různých věkových kategorií a zdravotních omezení. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku předem registrovat u Mgr. Anety Zápotocké na telefonním čísle 222 333 574. Po přednášce bude probíhat diskuze, při které bude prostor odpovědět na dotazy účastníků.

www.nejsemnaodpis.cz
www.onko-unie.cz
www.zivot90.cz


ONKO Unie, o. p. s., se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkologickými onemocněními, zejména ženských orgánů. Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.

 

Pro více informací kontaktujte:

Onko Unie, o. p. s., Petra Adámková, petra.adamkova@onko-unie.cz, mobil 607 216 236

Crest Communications, Jana Bakešová, jana.bakesova@crestcom.cz, mobil 731 613 604