SeniorCentra SeneCura plní přání nejen o Vánocích I v domovech pro seniory mohou být vánoční svátky šťastné a veselé

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 12. 2019

V SeniorCentrech SeneCura, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem, ve kterých pečují
o seniory s demencí, se vždy s nadšením těší na příchod Vánoc. Součástí adventních dnů bývá společné pečení cukroví, zdobení vánočního stromečku a další kulturní aktivity. Kromě dodržování tradic myslí SeneCura na svoje klienty i během celého roku, a to při svých speciálních programech jako je večeře při svíčkách nebo plnění ročního přání.

Klientům v SeniorCentrech chce personál domova co nejvíce přiblížit předchozí život, a to jak na denní bázi, tak v rámci významných událostí, tradic a svátků. Jednou ročně tak každému klientovi a jeho nejbližším připravují večeři při svíčkách. „To je jeden z našich nejoblíbenějších programů v domovech SeneCura. Pro naše klienty je častokrát návštěva restaurace a možnost rodinné večeře velmi obtížná či dokonce nemožná. Proto SeneCura zajistí luxusní restauraci s obsluhou a několikachodové menu přímo v domově. Společně s rodinou a přáteli, které si mohou pozvat, opět zažívají radost ze života,“ vysvětluje Michaela Kopřivová ze společnosti SeneCura.

Dalším významným dárkem, který seniory v domovech SeneCura těší, je plnění ročního přání. Personál domovů plní velká i malá přání svým klientům, aby se stále měli na něco těšit.  „Klienti našeho SeniorCentra ve Štěrboholech, pan Vlastimil s paní Ludmilou, často vzpomínali na slavnou pražskou cukrárnu Myšák, do které chodili se svými rodiči. Cukrárna toho zažila od svého otevření v roce 1911 hodně, ale našli se lidé, kteří její slávu oprášili a Myšáka ve Vodičkově ulici znovu otevřeli. A tak jsme tam museli Vlastimila
s Ludmilou vzít, aby si zažili trochu té nostalgie. Věříme, že na tohle splněné přání budou ještě dlouho vzpomínat,“ vypráví ředitelka SeniorCentra Štěrboholy Kateřina Vokálová.

V rámci předvánočních aktivit probíhají v domovech SeneCura vždy intenzivní přípravy. V adventním období klienti vyrábějí vánoční dekorace, zdobí a rozsvěcují vánoční stromeček, zapalují svíčky na adventním věnci a pečou vánoční cukroví. Tyto činnosti trénují jemnou motoriku klientů a společné tvoření vytváří pohodovou a jedinečnou atmosféru. Nejen v tomto období senioři pravidelně tráví čas s dětmi z dětských skupin, mateřských nebo základních škol. Mezigenerační propojování klienty aktivizuje, zlepšuje jim náladu a dodává energii. Dětem zase boří předsudky vůči starým lidem, učí je respektu, úctě a vzájemné spolupráci.

Předvánoční období je také kreativní čas, proto se v SeniorCentrech konají různé události jako třeba vánoční jarmark, kde se za dobrovolný příspěvek nabízejí výrobky, které vznikly pod šikovnými rukami klientů. Těm je největší odměnou pocit, že jsou opět užiteční a potřební. V domovech SeneCura se v adventním období pořádají i další kulturní akce, a to zejména vánoční koncerty nebo společné zpívání koled.

Součástí pravé Štědrovečerní večeře je bramborový salát, který klienti domovů SeneCura s nadšením připravují nebo dokonce soutěží o ten nejlepší. Opět tím podporují svou fyzickou i duševní aktivitu a při společném vaření se pobaví a zavzpomínají na své rodinné tradice. Po společné sváteční večeři za tónů vánočních koled nechybí pod krásně nazdobeným stromečkem vánoční dárky, které přináší radost a kouzlí úsměvy na tvářích klientů domova.

SeneCura SeniorCentra nabízí sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence). Po celé České republice najdete 15 domovů. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče poskytují širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočasových aktivit. Jejich posláním je, aby život seniora pokračoval dál i po příchodu do domova, byla mu poskytnuta kvalitní péče a zachována vysoká kvalita života. Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů.