Senátor Malý volá po nezávislé studii k IQOS a Glo

Autor: redakce | Zpravodaj | 23. 1. 2019

Praha 24. ledna 2019 (prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.)

Počet uživatelů zahřívaných tabákových výrobků jako je IQOS nebo Glo na českém trhu roste. Ohledně skutečného obsahu škodlivin v tabákové tyčince HEETS vložené do kovové trubičky však není zcela jasno. Nejvíce studií zatím pochází od samotného výrobce, firmy Philip Morris, který uvádí menší zdravotní rizika ve srovnání s klasickými cigaretami. „K zodpovědnému posouzení škodlivosti zahřívaného tabáku potřebujeme fakta. Pojďme se bavit o tom, že potřebujeme nezávislé studie,“ říká senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Fakta pomohou odstranit legislativní nejistotu k užívání IQOS v restauracích

Podle výrobců značky IQOS i Glo jsou emise u bezdýmových tabákových výrobků výrazně nižší než u běžných cigaret. Ty hoří při teplotě vyšší než 600 stupňů, kdežto náplně těchto alternativních výrobků se ohřívají pouze na 240 až 300 stupňů a nevzniká tak jedovatý karcinogenní dehet. Označují se jako zahřívaný nebo tlející tabák. „V běžných cigaretách je prokázáno 60 přímých karcinogenů a několik tisíc dalších toxických látek. Kuřák IQOS neobtěžuje své okolí množstvím toxického kouře, je ale nasnadě, že i zde jedovaté látky s největší pravděpodobností vznikají,“ komentuje profesor Malý. Filtr obsahuje biopolymerovou vložku z kukuřičného škrobu, která zahříváním mění své zabarvení a strukturu. Dosavadní legislativa ošetřila ohledně zahřívaného tabáku zavedení spotřební daně, která se začne vybírat v průběhu letošního roku. Možnost heetovat IQOS či Glo v restauracích je však defacto ponechána na provozovatelích. „Pro účel zákona se k těmto alternativám momentálně přistupuje podobně jako k elektronickým cigaretám, ačkoliv jde v principu o něco jiného. Podle názoru ministerstva zdravotnictví se tedy mohou v restauracích „kouřit“. Provozovatelé je ale mohou ve svém podniku zakázat. Právně závazný výklad zákona by ovšem mohl provést u konkrétního případu pouze soud,“ vysvětluje profesor Malý.

Méně škodlivin a kouře rovná se menší zlo

Zatím existují především studie o látkách ve výparech elektronických cigaret, kde je množství škodlivin skutečně výrazně nižší. Zahřívaný tabák je na trhu teprve přes rok a z několika desítek studií, které jsou k tomu k dispozici, je bohužel naprostá většina od výrobce. „Zahřívaný tabák jako je IQOS nebo GLO rozhodně nelze doporučit nekuřákům. Musíme však akceptovat, že existují kuřáci, kteří nechtějí nebo většinou nedokážou přestat užívat nikotin. Pro ně jsou zejména elektronické cigarety méně rizikovou možností,“ říká prof. MUDr. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku VFN a 1. LF UK.