Seminář: Problematika prevence karcinomu prostaty

Autor: redakce | Zpravodaj | 2. 3. 2015

Každý rok u nás několik tisíc mužů zjistí nepříjemnou zprávu, že mají rakovinu prostaty. Přestože pacientů trpících tímto nádorovým onemocnění neustále přibývá, informace o nutnosti prevence a o léčbě tohoto onemocnění postrádá každý druhý pacient. Kvůli tomu, že stále mnoho mužů zanedbává prevenci, která by mohla předejít nepříjemnostem, které karcinom prostaty s sebou přináší, uspořádala místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Soňa Marková seminář, který se zabýval právě problematikou prevence karcinomu prostaty.

„Právě na nutnost prevence a větší informovanosti o této zákeřné chorobě jsme chtěli prostřednictvím tohoto semináře upozornit. Jak se mohli přítomní navíc na semináři dozvědět, rakovina prostaty není onemocnění pouze vyššího věku, jak se někteří mylně domnívají,“ řekla poslankyně Marková.

Na prevenci by měli myslet muži už kolem padesáti let. „Jde o společensky závažné onemocnění, už kvůli tomu, že každý rok přibývá počet nových pacientů s karcinomem prostaty. Ne vždy k nám však pacienti přijdou včas. Díky moderním technologiím a léčbě by mnozí z nich mohli přežít, kdyby se o nemoci dozvěděli dříve,“ upozornil na semináři primář Urologického oddělení Nemocnice Na Bulovce MUDr. Marek Krolupper (na snímku vpravo).

Každý den zemřou v ČR na rakovinu prostaty dle aktuálních statistik čtyři muži. „V roce 2015 očekáváme, že bude zachyceno téměř deset tisíc nových pacientů,“ uvedl primář Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. (na snímku druhý zprava). „Špatnou zprávou je, že mají muži 17% riziko diagnózy karcinomu, dobrou zprávou pak je, že mají muži „jen“ 3% riziko, že v důsledku karcinomu prostaty zemřou,“ dodal primář Pála.

Na semináře vystoupili také zástupci společnosti Citylab, která v loňském roce podpořila celosvětově známou akci Movember (Účelem této charitativní akce je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů. Akce je zaměřená především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je právě rakovina prostaty). Ředitel společnosti Citylab pro léčebně preventivní činnost MUDr. Jan Vesecký přítomným odprezentoval nové možnosti moderních metod, které umožňují úspěšně diagnostikovat rakovinu prostaty.
 

 

Martin Šalek
tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908