Screening duševního zdraví matek absolvovalo 17.500 žen, u pětiny ukázal riziko

Autor: Redakce | Děti a mateřství | 21. 11. 2023

V ČR dříve chyběl systém, který by zachycoval ženy s možnými psychickými potížemi v těhotenství a po porodu. Do projektu se zapojilo 22 porodnic a přes 20 gynekologických ambulancí. Odborníci také chystají publikaci dalších závěrů v odborných časopisech. Podle vedoucího Centra perinatálního duševního zdraví Antonína Šebely se do projektu zapojuje stále víc a víc ambulancí a porodnic, takže program péče bude dostupný stále většímu množství žen. „Připravujeme vzdělávací kurz pro porodní asistentky, ve kterém mohou prohloubit svou specializaci o péči o duševní zdraví těhotných a rodiček,“ doplnil Šebela.

Pokračuje také osvětová kampaň. Upozorňuje mimo jiné na fakt, že pokud se potíže podaří včas podchytit, dají se velmi úspěšně řešit. I když není porodnice či gynekolog konkrétní ženy do projektu Perinatal.cz zapojen, může kdykoliv centrum kontaktovat. „Poskytování této služby je jednoduché, zdarma a vyžaduje jen informovat ženu a nabídnout jí možnost vyplnit krátký dotazník, a to např. na tabletu nebo pod internetovým odkazem. Ten automaticky vyhodnotí riziko rozvoje duševních obtíží a nabídne ženě možnost relevantní pomoci,” popsala výzkumnice Centra Kristýna Hrdličková.

Další výsledky projektu představí páteční tisková konference, která se bude konat v Praze. Zájemci se během ní například dozví, jaká je situace v péči o perinatální duševní zdraví v mezinárodním kontextu, jak tuto oblast reflektuje reforma psychiatrické péče v ČR nebo to, jak je provázáno duševní zdraví rodičů a dětí. Chybět nebudou ani právní aspekty či příběhy lidí, kteří se s duševními obtížemi v perinatálním období setkali.