SANEP: Češi se při nákupu orientují podle ceny a trvanlivosti

Autor: redakce | Zpravodaj | 30. 4. 2013

Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který byl proveden na reprezentativní skupině 12.623 respondentů, většina domácí populace, která pravidelně nebo občas nakupuje potraviny pro domácnost, se orientuje při nákupu potravin zejména podle ceny a trvanlivosti.
Výsledky průzkumu však dále ukázaly, že roli při výběru potravin hraje i jejich složení. Ovšem jen necelá polovina Čechů vnímá v souhrnu jako důležitý faktor při nákupu potravin výživovou hodnotu. Zatímco lidé se při výběru potravin obávají nejvíce chemikálií, emulgátorů a dalších přídavných látek, mezi odborníky je za největší hrozbu považována právě výživová skladba. Skutečnost, že špatného nutričního složení stravy se ve vztahu ke zdraví obává v souhrnu pouze 55,7 pct konzumentů, však poukazuje na to, že právě informacím o nutričních hodnotách potravin konzumenti příliš nerozumí. Tomu nasvědčuje i zjištění, že kvalitní potravinu pozná podle jejího složení 25,4 pct dotázaných, ovšem pouze 12,6 pct konzumentů uvedlo, že kvalitní potravinu pozná podle výživových hodnot.
Odborná poradkyně iniciativy "Vím, co jím a piju" PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., však v této souvislosti upozorňuje, že by lidé měli více hledět právě na nutriční hodnoty, neboť nevhodně sestavený jídelníček je podle Hlavaté příčinou řady onemocnění, jako jsou srdečně-cévní choroby, diabetes 2. typu, nadváha, obezita.
Za zajímavé lze považovat zjištění, že v souhrnu 46,6 pct dotázaných by uvítalo, pokud by existovalo označení kvality výrobku, které by konzumentům pomohlo při výběru takových potravin, které odpovídají výživovým doporučením pro zdravý životní styl.
Z tohoto výsledku je tedy rovněž patrné, že informace o nutričním složení potravin nejsou pro běžného spotřebitele příliš srozumitelné, a proto by významná část veřejnosti, z níž více než 80 pct je navíc přesvědčeno, že kvalita potravin má přímý vliv na jejich zdravotní stav, uvítala právě jakési doporučení např. formou certifikace či značky kvality.
Značkou, která si klade za cíl hlídat právě výživové hodnoty a složení potravin je "Vím, co jím". Za dva roky jejího působení na domácím trhu ji zná 18,6 pct nakupující veřejnosti.
Jak ukázal průzkum společnosti SANEP, poptávka po značce, která by pomohla spotřebitelům v orientaci ve výživovém složení potravin, je u domácí populace vysoká a právě značka "Vím, co jím" by tuto poptávku mohla plně uspokojit.
Ovšem na druhou stranu u domácí populace panuje značná nedůvěra vůči logům na potravinách. Jak totiž dále ukázal průzkum společnosti SANEP, největší část dotázaných postrádá jasně daná kritéria pro udělení značek. Aby takovým značkám důvěřovali, musely by potraviny být posuzovány nezávislými laboratořemi a především by udělení značky mělo být solidní.
Pro úspěch značky "Vím, co jím" je tedy alfou a omegou vybudování důvěry u spotřebitelů. Udělování loga kvality by obecně mělo být podmíněno jasnými pravidly a nezávislými kontrolami složení potravin. A právě na takových hodnotách iniciativa Vím, co jím a piju staví.
Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden pro iniciativu "Vím, co jím a piju" ve dnech 27. března – 7. dubna 2013 na vybrané skupině 12.623 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 220 tisíc registrovaných uživatelů 37.928 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +2,5 pct. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
Více na http://www.sanep.cz
SANEP je partnerem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).
    Kontakt:
    Oldřich Zajíc
    ředitel a jednatel
    tel.: 605 881 188
    tel.: 222 231 560
    e-mail: zajic@sanep.cz
ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz