Ryba 2x týdně by mohla snížit úmrtnost o 17 %. Češi se přesto doporučením neřídí

Autor: redakce | Zpravodaj | 30. 9. 2014

Kardiovaskulární onemocnění jsou podle Zprávy o zdraví obyvatel ČR nejčastější příčinou úmrtí Čechů, a zároveň i nejběžnějším důvodem jejich hospitalizace. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace jsou na tom Češi dokonce nejhůře z vyspělých států Evropy. Negativní trend by přitom dokázala podle lékařů značně příznivě ovlivnit mírná konzumace ryb, která by mohla snížit celkovou úmrtnost až o 17 %. Přesto většina Čechů doporučení zapojit do jídelníčku ryby nedodržuje u sebe ani u svých dětí.

Ženy jsou podle Zprávy ministerstva zdravotnictví z roku 2014 kvůli onemocnění oběhové soustavy hospitalizovány ve 12 % ze všech případů, čímž předčí i novotvary či nemoci močové a pohlavní soustavy. U mužů se pak hospitalizace týká až 18 %.  V průběhu let 2000 – 2011 navíc stále narůstaly počty lidí, kteří s kardiovaskulárními nemocemi pravidelně navštěvovali lékaře. Ani tyto statistiky však podle odborníků nedokážou dostatečně ovlivnit uvažování Čechů o změně životosprávy. Ta by přitom výrazným způsobem zlepšila zdraví české populace.

"V Česku je spotřeba ryb ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy stále velmi nízká. To může být  jednou z mnoha příčin vysokého výskytu kardiovaskulárních chorob u Čechů," potvrdila prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.Fakultní nemocnice Olomouc. "Na základě výsledků souhrnné analýzy řady studií se  předpokládá, že konzumace ryb 1x až 2x týdně v běžné populaci, ve srovnání s žádnou nebo minimální konzumací, by měla významný vliv na výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Došlo by ke snížení úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční o 36 % a snížení celkové úmrtnosti o 17 %. Zvýšení konzumace ryb v české populaci je proto velmi žádoucí," doplnila profesorka.

Rozdílný přístup cizinců a Čechů ke konzumaci ryb a mořských plodů pozorují i specialisté z odvětví gastrononomie, kteří se s jejich odlišnou poptávkou setkávají napřímo. "Cizinci jsou v chutích vzájemně odlišní, jedno však mají společné – jsou zvyklí konzumovat ryby. U národů, které mají moře, je to samozřejmé. Zarážející je však fakt, že ryby ve velké míře konzumují i lidé, jejichž země moře nemá, což se o Češích bohužel říci nedá. Cizinci, na rozdíl od většiny tuzemců, také znají různé druhy ryb a nebojí se jich. Rybí pokrmy jedí nejméně dvakrát týdně. Češi jsou bohužel stále ostýchaví a rybu jedí výrazně méně často, než by měli. Výjimky nečiní ani u svých dětí, kterým častěji servírují maso vepřové či hovězí," dosvědčil negativní trend Marek Sedlák z rybích restaurací Nordsee s tím, že zejména u dětí je konzumace ryb důležitá.

Podle odborníků je totiž vhodné, aby Češi zařazovali ryby do jídelníčku 1x až 2x týdně již v dětství, kdy se vytváří stravovací návyky pro celý život. Rodičům školáků k dodržování této zásady napomáhají školní jídelny, které v současnosti navštěvuje 77 až 78 % žáků základních škol. Druh a množství vybraných potravin, mezi něž spadají i ryby, jsou zde upraveny výživovými normami pro školní stravování, které uvádějí průměrnou měsíční spotřebu na strávníka a den v gramech. Častým kamenem úrazu v rámci konzumace ryb je však možnost volby pokrmu. "Školní jídelny zařazují ryby do jídelníčku zpravidla jednou týdně a nabídka pokrmů z ryb se zvyšuje i v závislosti na dostupné nabídce rozmanitých ryb na trhu. Děti však mají často na oběd výběr ze dvou a více pokrmů, a je tudíž velmi obtížné nabídnout rybu v tak atraktivní úpravě, aby si strávník tuto variantu vybral," vysvětlil Michal Malát, prezident Asociace školních jídelen ČR. Volba dítěte zde tedy velmi závisí na zvyklostech rodiny, i umu pracovníků školních jídelen.

 

O Nordsee

 

Nordsee drží přes 115 let know-how rybích produktů a mořských ryb od nákupu až po vytváření náročných gurmánských pokrmů v restauraci. Tak vzniká požitek s dobrým pocitem a prvotřídními produkty nejvyšší kvality. Samozřejmě jsou všechny pokrmy sestavovány na základě nejnovějších výživových fyziologických poznatků. Svěží myšlenky a rozmanitost jsou při tom zvláště důležité. Aktuální trendy a přání spotřebitelů jsou u Nordsee přeměňovány ve fascinující svět rybího požitku se stále novými a překvapujícími nápady. Společnost symbolizuje zodpovědné zacházení s rybami. Proto při nákupu zvláště dbá na to, aby ryby pocházely z rybolovu s optimálním výnosem.

 

Kontakt

Jana Kačmárová

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 774 053 757

e-mail: skrivankova@lesensky.cz