Rozsáhlá evropská studie z reálného prostředí přináší důkazy o účincích přípravku Spiolto® Respimat® u pacientů s CHOPN v každodenní klinické praxi

  • Studie OTIVACTO prokázala zlepšení fyzické zdatnosti i celkové kondice u lidí trpících CHOPN, kteří se léčí přípravkem Spiolto® (tiotropium/olodaterol) Respimat®
  • 4 z 5 pacientů uvedli, že jsou velmi spokojeni s inhalačním systémem Respimat® i celkovou léčbou kombinací tiotropium/olodaterol
  • Data byla představena na kongresu Evropské respirační společnosti (ERS)

Ingelheim, Německo, 5.2.2019 (Boehringer Ingelheim) – Společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky studie OTIVACTO, observační klinické studie probíhající v reálném prostředí evropských států, která analyzovala data 7 443 pacientů trpících CHOPN a léčených přípravkem Spiolto® (tiotropium 5 µg /olodaterol 5 µg) Respimat®. Data byla představena na zářijovém kongresu ERS v Paříži. Pacienti zapojeni do studie hlásili významné zlepšení fyzického výkonu i celkové kondice a vysokou spokojenost s inhalačním zařízením a léčbou jako takovou. Zlepšení byla pozorována u pacientů s různě závažným stavem onemocnění.

Pacienti účastnící se studie OTIVACTO vyplnili dotazník týkající se fyzické zdatnosti (PF-10) na začátku a na konci 6týdenního období, po které probíhalo hodnocení jejich fyzické výkonnosti. Více než dvě třetiny (67,8 %) pacientů dosáhlo terapeutického úspěchu definovaného jako navýšení skóre v dotazníku PF-10 o 10 bodů a více. Zlepšení bylo možné pozorovat napříč všemi kategoriemi GOLD, přičemž nejvýraznější zlepšení vykazovali symptomatičtí pacienti: 79,7 % pacientů klasifikovaných jako kategorie GOLD  D dosáhlo terapeutického úspěchu, stejně jako 70,9 % pacientů klasifikovaných jako kategorie GOLD B.

U pacientů byl také hodnocen jejich celkový zdravotní stav z pohledu ošetřujícího lékaře za použití 8bodové škály Physician’s Global Evaluation (PGE). Na konci studie 83,3 % (6 016) pacientů dosáhlo výsledku „dobrý až vynikající“ ve srovnání s 31,9 % (2 302) pacientů, kteří toto skóre vykazovali na začátku studie na začátku.

Fyzická aktivita je důležitou součástí léčby pacientů s CHOPN. Pro pacienty je zásadní zůstat aktivní, aby mohli dosahovat lepších dlouhodobých výsledků a vyšší kvality života,“ řekl Associate Professor Arschang Valipour z Ludwig Boltzmann Institute pro CHOPN a respirační epidemiologii ve Vídni a hlavní investigátor studie OTIVACTO. „Již z předchozích studií víme, že kombinace tiotropium/olodaterol pomáhá pacientům s CHOPN zůstat aktivními tím, že dokáže redukovat projevy onemocnění a obtíže s ním spojené, které ovlivňují fyzickou aktivitu. V observační studii OTIVACTO jsme viděli podobný efekt; kombinace tiotropium/olodaterol zvýšila schopnost pacientů zůstat aktivními v jejich každodenním životě.

U CHOPN je dodržování léčby klíčové pro dosažení úspěšných výsledků. Schopnost správné inhalace hraje klíčovou roli při distribuci léčivé látky hluboko do plic, kde proniká i do malých cest dýchacích. Ve studii OTIVACTO se vice než 80 % pacientů cítilo velmi spokojeno jak s inhalací pomocí systému Respimat®, tak i s celkovou léčbu pomocí kombinací tiotropium/olodaterol.

Data z reálného prostředí doplňují dosavadní soubor důkazů z klinických studií a pomáhají nám pochopit účinky přípravku v každodenní klinické praxi. To umožňuje lékařům zlepšit management onemocnění u jejich pacientů,“ řekl Dr. Alberto de la Hoz, Global Medical Lead pro CHOPN a astma, Therapeutic Area Respiratory ve společnosti Boehringer Ingelheim. „Studie OTIVACTO představená na kongrese ERS ukázala, že u pacientů užívajících kombinaci tiotropium/olodaterol došlo ke zlepšení jejich celkového stavu a schopnosti lépe zvládat jejich každodenní činnosti. Studie rovněž prokázala vysokou spokojenost pacientů s inhalačním systémem Respimat®, jak co se týče samotné inhalace tak zacházení s tímto systémem.