Rostoucí spotřeba antibiotik se projevuje i v lékárnách zlínské nemocnice

Aktuálně | 16. 11. 2022

„Rozdíl by pravděpodobně nebyl tak velký, nebýt onemocnění covid-19. I přesto zaznamenáváme navýšení spotřeby každý rok,“ uvedl Kurfürst.

 

Na 18. listopadu připadá Evropský antibiotický den. „Antibiotika byla uvedena na trh před více než půl stoletím jako téměř zázračný lék. Jejich neuvážené a nekontrolované podávání však vedlo k výraznému vzestupu odolných bakteriálních kmenů. Narůstající rezistence k antibiotikům je celosvětový problém. Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace,“ uvedla mluvčí KNTB Dana Lipovská. Spotřeba antibiotik však stále roste. „Navíc podle průzkumu České lékárnické komory více než 11 procent dospělých neužívá antibiotika po celou předepsanou dobu a téměř každý desátý si uchovává nespotřebovaná antibiotika pro případnou potřebu,“ uvedla mluvčí.

 

„Vznik antibiotické rezistence je přirozený jev. Bakterie jsou zpravidla rezistentní k několika druhům antibiotik, a to představuje další limitaci výběru vhodného terapeutika. Až v 50 procentech jsou antibiotika používána bez stanovení příčiny hledající diagnózy. Nedodržování zásad antibiotické politiky vede k poškození pacienta a k narůstání rezistence. Důsledkem šíření rezistentních kmenů je používání antibiotik s širším spektrem účinku, čímž dochází také ke zvyšování finanční zátěže ve zdravotnictví,“ uvedla primářka Oddělení lékařské mikrobiologie KNTB Nataša Bartoníková.

 

V KNTB je při oddělení lékařské mikrobiologie antibiotické středisko. Lékaři v něm poskytují konzultace svým kolegům a sledují rezistence. „Podle mých zkušeností pacienti stále často vyžadují antibiotika i tam, kde to není nutné. Bývá to pravidlem také u rodičů nemocných dětí. Je důležité, aby lékaři nasazovali antibiotickou léčbu na základě výsledků z vyšetření a v dostatečně vysoké dávce,“ uvedla Bartoníková.

 

„Cílem našeho antibiotického střediska je zabezpečení správné antibiotické terapie pro konkrétního pacienta a prevence nadužívání a nesprávného užívání antibiotik. Výsledkem účinného a správného provádění ABS programu je snížení morbidity a mortality pacientů a pokles výskytu bakteriálních rezistentních kmenů v nemocnici,“ uvedla primářka.