Rok 2020 očima skupiny EUC: Výzva pro naše kapacity i akceschopnost

Autor: redakce | České zdravotnictví | 30. 6. 2021

Hlavní výzvou roku 2020 se pro zdravotnickou skupinu EUC stala potřeba v náročné pandemické době kapacitně zvládnout enormní poptávku po testování a následně také po očkování proti covid-19. Přispěly k tomu mobilní týmy pro testování ve firmách i 8 očkovacích center v rámci celé republiky. Úspěšným projektem se stala telemedicínská služba Lékař online 24/7, která byla od dubna 2020 spuštěna pro celou ČR. Skupině EUC se rovněž podařilo rozvíjet i další projekty.

Rok 2020 byl vlivem pandemie covid-19 v mnoha ohledech složitý a zdravotnické skupině EUC přinesl řadu výzev. Mezi ty nejzásadnější patřila bezpochyby potřeba rychle navýšit kapacity pro testování a následně také očkování proti koronaviru. Už v březnu 2020 odstartovalo PCR testování v Praze a Ostravě. Testovací místa na covid-19 následně vznikala v rámci EUC v průběhu roku 2020 po celé republice. Do testování se zapojily také týmy, které prováděly testování zaměstnanců ve firmách. V lednu 2021 pak bylo zahájeno očkování v 8 očkovacích centrech a do terénu vyjížděly i očkovací týmy, které zajišťovaly vakcinaci například v domovech seniorů. Skupina EUC se tak mohla významným způsobem podílet na podpoře krizové infrastruktury v rámci boje s pandemií. 

Rok 2020 ve znamení nástupu telemedicíny v Česku

Rok 2020 díky skupině EUC znamenal i zavedení nové komplexní telemedicínské služby v rámci celé republiky. Tuzemským průkopníkem na poli distanční lékařské péče se stala platforma Lékař online 24/7. „Těžili jsme z toho, že jsme již v roce 2019 začali poskytovat telemedicínské služby ve spolupráci se švédským partnerem. Ten měl potřebné know-how a svou platformu přinášel milionům zákazníků především ve Skandinávii. Během dvou měsíců jsme tak mohli telemedicínu nabídnout celému Česku,“ říká Václav Vachta, generální ředitel a předseda představenstva zdravotnické skupiny EUC. Lékař online 24/7 nyní poskytuje zdravotní konzultace tisícovce pacientů měsíčně. O službu mají zájem individuální klienti a ve velké míře i zaměstnavatelé, kteří ji nabízí zaměstnancům jako firemní benefit pod názvem EUC Plus.

Rozvoj nových projektů v roce 2020 úspěšně pokračoval

V EUC se nezastavily ani plánované projekty. Tím nejvýznamnějším bylo, v srpnu 2020, otevření nových operačních sálů v EUC Klinice Ústí nad Labem, v celkové investici přes 70 milionů korun. „Letos máme v EUC Klinice Ústí nad Labem naplánováno 3000 operací v oborech chirurgie, ortopedie, urologie, ORL či oftalmologie. To je v současném deficitu plánovaných operací realistické číslo,“ upozorňuje Václav Vachta.

V roce 2020 pokračovala zdravotnická skupina EUC rovněž v rozvoji svého programu pro chronicky nemocné, v němž je nyní kompenzováno téměř 20 tisíc pacientů. Léčba tradičních chronických onemocnění jako je např. diabetes, arteriální hypertenze, dislipidemie či prediabetes se aktuálně rozšířila i o postcovid syndrom. Těmto pacientům je zajištěna optimální péče praktického lékaře a specialistů plicních a ORL oddělení. Klientům se skupina přiblížila také lékárenským e-shopem euclekarna.cz, ve kterém došlo k zvýšení meziročního obratu o téměř 50 %.

Výhled na rok 2021

Obrat zdravotnické skupiny EUC se zvýšil meziročně o 12 % a v roce 2020 dosáhl 4 miliard korun. V letošním roce plánuje skupina EUC investovat přibližně 233 milionů korun. Z toho bude směřovat 45 % do budov, 29 % do přístrojů a vybavení, 26 % do IT a technologií. „V průběhu roku 2021 se chceme významně zaměřit na digitalizaci zdravotní péče a zlepšení dostupnosti ambulantní, diagnostické a plánované lůžkové péče,“ vysvětluje Václav Vachta.

Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC, zahrnuje společnosti EUC a.s., které zajišťují činnosti související s poskytováním zdravotní péče, a EUC Real Estate a.s., jež vlastní a provozuje nemovitosti využívané k provozování této zdravotní péče. Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2020 investovala 974 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 11 mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči téměř 1,3 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Více na www.euc.cz