Rodiče se bojí zhoršení zdravotní péče pro své děti Navrhovanou novelu kritizují rodiče i většina praktických pediatrů

Autor: redakce | Zpravodaj | 22. 5. 2016

Návrh novely zákona týkající se zúžení lékařských oborů v rámci českého zdravotnického systému prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Jak se ale zdá, ne všechny navrhované úpravy jsou v souladu s přáním českých pacientů, lékařů a odborníků. Největší kontroverzi vyvolává navrhované „sloučení“ dvou pediatrických oborů do jednoho.

 

V současnosti atestují lékaři pečující o děti buď v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) nebo v oboru Dětské lékařství. Současný model ukládá praktickému lékaři pro děti a dorost za povinnost absolvovat v rámci svého předatestačního vzdělávání roční praxi v ordinaci zkušeného kolegy. Naproti tomu klinický obor dětské lékařství ukládá absolventům fakult pouze měsíční povinnou stáž. Sloučením těchto dvou oborů by měl podle novely vzniknout obor obecné pediatrie, který by odpovídal spíše klinické specializaci.

 

Návrh však mezi širokou veřejností – zejména rodiči – vyvolal silnou protestní reakci, která vyústila v sepsání petice za zachování oboru PLDD. Tu zatím podepsalo více než 105 000 lidí. „Ráda bych vyjádřila naprostý nesouhlas se zrušením oboru PLDD a velké obavy z budoucnosti v případě, že by k tomu opravdu došlo. Pro mě, jako pro matku, je důvěra v lékaře podstatná a nedocenitelná. Naše paní doktorka zná mě i mé děti od jejich narození, a proto mi vždy a vše dokáže vysvětlit,“ komentuje situaci maminka dvou dětí Dita Zemanová z Plzně a dodává: „Před pár dny jsem například řešila bolesti a celkovou změnu chování u mého syna. Tím, že nás paní doktorka zná, snadno jsem jí všechny obtíže vysvětlila a přitom jsem věděla, že chápe mé obavy a věří mému mateřskému instinktu.

 

Kritizovaná novela by měla dle předkladatelů reflektovat stav v zahraničí, kde je také jen jeden obor pediatrie. Dítě tam ale nemá dlouhodobě jen jednoho svého lékaře, nýbrž dochází mimo jiné k praktickému lékaři pro dospělé, k rodinnému lékaři nebo na nemocniční ambulanci, kde je ale pokaždé prohlíží jiný lékař. Odpůrci návrhu vidí největší hrozbu právě ve střídání zdravotnického personálu. „Doposud mělo každé dítě v ČR možnost mít svého praktického lékaře pro děti a dorost a právě kontinuita a komplexnost lékařské péče činí z českého pediatrického zdravotnického systému přinejmenším evropský unikát. Západní země řeší v této oblasti nedostatky, které jsou v současnosti v ČR nemyslitelné“, uvádí praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

 

Za mnohé hovoří i zkušenosti rodičů, vychovávajících své děti v zahraničí. Velká část z nich vyhledává pediatrickou péči v ČR buď úplně, nebo využívá alespoň možnost konzultací s českými praktickými pediatry. Maminka Irena Owusu žijící v Londýně potvrzuje: „Mít lékaře, který zná moje děti a dětskou problematiku obecně, je velké plus. Podle mých zkušeností s doktory v Anglii, kde trvale žijeme, je situace nesrovnatelná. Připadá mi, že znají pouze základní dětská onemocnění. Pokud něco nevědí, či si nejsou jisti, tak to přede mnou hledají na internetu. Stává se dokonce i to, že doktor, místo aby sám určil léky, tak se mě ptá, které chci.

 

Pro současný systém poskytování péče dětem a adolescentům vyškoleným dětským praktikem hovoří i další argumenty. Průběžná péče o dítě pouze jedním lékařem může kupříkladu odhalit některé negativní jevy v rodině či špatnou péči o dítě – např. týrání, či zanedbávání. Nejsilnějším argumentem je pro mnoho signatářů petice také důvěra v praktického pediatra. Lékař, který zná dítě v průběhu 19 let, se dokáže vhodněji rozhodovat o příčinách a následcích onemocnění nebo léčby. A v neposlední řadě – soustavná péče o dítě jedním lékařem je také ekonomicky výhodnější.

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz

M: +420 603 280 300