Revírní bratrská pokladna nesouhlasí se závěry kontrol MF

Autor: redakce | Zpravodaj | 29. 6. 2017

Praha 30. června (ČTK) – Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna (RBP) nesouhlasí se závěry kontrol ministerstva financí, podle jehož zjištění pojišťovna porušovala zákon o veřejných zakázkách a neúčelně vydávala peníze. Podle pojišťovny jsou ale kontrolní nálezy ministerstva nepodložené, účelově formulované a vychází často z neznalosti problematiky. Současně tvrdí, že vždy hospodařila s veřejnými penězi v souladu s právními předpisy. Pojišťovna to dnes sdělila ČTK v reakci na výsledky kontrol, které MF zveřejnilo ve čtvrtek.

RBP je druhou nejmenší ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. Kontrola v ní podle ministerstva odhalila, že „v mnoha případech téměř systematicky porušovala zákon o veřejných zakázkách, na svém profilu zadavatele nezveřejňovala smlouvy, případně jejich zveřejnění antidatovala a nesoutěžila poskytování právních služeb, rekondičních pobytů, ozdravných pobytů či náboru pojištěnců“. Kontrolorům prý ani nepředložila úplný seznam veřejných zakázek.

Ministerstvo pojišťovně také vyčetlo neúčelné vydávání veřejných peněz, například na pořízení nadstandardního vybavení auta pro generálního ředitele, a proplácení rekondičních pobytů manažerům jako benefity z peněz fondu prevence, což je v rozporu se zákonem o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.

Pojišťovna ale tvrdí, že při kontrole podala námitky vůči jejím předmětným závěrům, nicméně kontroloři je ve většině případů bez relevantního odůvodnění odmítli. „Tisková zpráva ministerstva financí také zcela ignoruje fakt, že většina nálezů se týká skutečností, které nastaly v minulosti, a RBP nyní vytýkaným způsobem nepostupuje,“ uvedla pojišťovna.

Připustila, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jí nedávno uložil na základě podnětů ministerstva několik pokut, podle ní se ale týkaly „drobných administrativních pochybení, o čemž svědčí minimální výše udělených sankcí“. Ministerstvo podle RBP naopak opomenulo zveřejnit, že například u úhrady rekondiční péče antimonopolní úřad konstatoval, že neshledal důvody zahajovat řízení proti RBP.

Ministerstvo kvůli zjištěným pochybením v RBP podalo proto několik podnětů na ÚOHS a na ministerstvo zdravotnictví kvůli podezření, že pojišťovna prováděla zákonem zakázané náborové akce.

ktp mha