Restrukturalizací lůžkového fondu v Nemocnici na Bulovce nedojde k poklesu úrovně a kvality zdravotní péče

Autor: redakce | Zpravodaj | 14. 2. 2013

Na základě uskutečněných jednání se zástupci zdravotních pojišťoven, která proběhla zcela v souladu s koncepcí MZČR o restrukturalizaci lůžkového fondu ve zdravotnických zařízení v rámci celé České republiky, došlo v Nemocnici Na Bulovce k uzavření 85 lůžek na současný stav 995 lůžek.

Vyjádření ředitele Nemocnice Na Bulovce MUDr. Petra Zajíce, MBA:

Nejvíce ohlasů vyvolalo rušení lůžek na neurologickém oddělení Nemocnice Na Bulovce. Obdržel jsem několik dopisů, jejichž pisatelé po mě požadovali vysvětlení nové situace právě na tomto oddělení. Všem jsem osobně odpovídal a snažil se situaci popsat. Vysvětlení je následující:

Po zrušení 24 lůžek neurologického oddělení (20 lůžek standardních a 4 JIP lůžek) je stávající počet akutních lůžek neurologického oddělení v počtu 20. Potřeby nemocnice jsou dostatečně saturovány i s ohledem na fakt, že rozhodnutím MZČR ze dne 23.8.2010 není neurologické oddělení Nemocnice Na Bulovce zařazené mezi Iktová a cerebrovaskulární centra. Oddělení bylo dlouhodobě personálně poddimenzované a nesplňovalo kritéria zdravotních pojišťoven pro uzavření smluvních vztahů pro další období. Stávající personální, věcné a technické vybavení je plně v souladu s potřebami nemocnice i s požadavky pojišťoven. Součástí oddělení je nových 20 lůžek následné péče, které jsou pro zabezpečení dalšího provozu a poskytování akutní zdravotní péče pro pacienty spádové oblasti zcela podstatná. Nemocnice Na Bulovce disponuje 93 lůžky JIP, vybavených kvalitní monitorovací a léčebnou technologií, včetně přístrojů, sloužících k umělé plicní ventilaci. Tato lůžka převezmou do péče pacienty neurologického oddělení v případě ohrožení životních funkcí.

Restrukturalizací v Nemocnici Na Bulovce nedochází v žádném případě k poklesu úrovně a kvality zdravotní péče a i v současném stavu bude péče intenzivní, diagnostická, terapeutická i konsultační poskytována ve velmi vysokém standardu. Naopak, v širší míře bude nemocncei schopna zabezpečit enormní nárůst potřeb a poptávky po ambulantní péči.

Poznámka:

Tisková zpráva, kterou dnes vydal LOK-SČL (Lékařský odborový klub-svaz českých lékařů) věnovaná situaci ve zdravotnictví dva roky po podpisu memoranda uvádí nepřesná čísla. Podle této tiskové zprávy vychází, že v Nemocnici Na Bulovce bude rušeno minimálně 94 lůžek. Skutečnost podle Oddělení zdravotních pojišťoven Nemocnice Na Bulovce je však jiná, nižší a to o 9 lůžek.

 

Martin Šalek

tiskový mluvčí
Nemocnice Na Bulovce
602 316 908