Respirátory s certifikací KN95 nejsou na trhu nutně nelegálně

Zpravodaj | 1. 2. 2021

Praha 3. února (ČTK) – Prodej respirátorů splňujících čínskou klasifikaci KN95 není nutně nelegální. Obchodníci mohou doprodávat zásoby získané díky výjimce z loňského jara, případně díky výjimce z jiného členského státu Evropské unie. Českému rozhlasu-Radiožurnálu to dnes řekl mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich. Ode dneška jsou od daně z přidané hodnoty na dva měsíce osvobozené respirátory s evropskou certifikací FFP2 a vyšší.

Ministerstvo financí dnes ČTK sdělilo, že prominutí DPH se vztahuje pouze na respirátory, u kterých je na českém trhu povolený prodej. „Pokud by byl prodej daného respirátoru zakázaný, tak se na něj logicky prominutí DPH nevztahuje. Připomínáme, že v rozhodnutí o prominutí jsou uvedené další limitující podmínky, například že dané respirátory jsou uvedeny na trh v souladu s právními podmínkami a patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425,“ uvedl úřad.

Prodej respirátorů splňujících čínskou klasifikaci KN95 nebo americkou klasifikaci N95 umožnilo Česko loni na jaře kvůli nedostatku ochranných pomůcek proti novému koronaviru. Podmínkou bylo, že u výrobku byl alespoň zahájen proces certifikace podle evropských norem.

Výjimka platila do poloviny loňského června. To ale podle Fröhlicha neznamenaná, že respirátory KN95 od té doby na trhu být nesmí. „Ta výjimka, která byla udělena Českou obchodní inspekcí, byla do vyprodání zásob. Takže je možné, že ty zásoby ještě nebyly vyprodány,“ řekl rozhlasu.

Další možností, jak v Česku legálně prodávat respirátory s certifikací KN95, je výjimka získaná v jiné členské zemi Evropské unie. „Pokud podobně postupovaly i další země, tak tu výjimku nemusí mít ani subjekt z České republiky. Může ji dostat v cizím státě a tam to mohlo být na základě jiných pravidel a jiných termínů,“ upozornil Fröhlich.

Čínské označení KN95, americké N95 a evropské FFP2 se od sebe liší způsobem, jakým je prováděna zkouška filtračních schopností zkoumaného výrobku. „Zatímco jedna ze zkoušek se dělá parafinovým olejem, ta druhá se provádím jiným způsobem aerosolem,“ podotkl mluvčí ČOI. Účinnost filtrování u normy FFP2 musí být zhruba 94 procent či vyšší.

Předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs v úterý uvedl, že pokud produkty s mimoevropským označením KN95 a N95 nemají současně evropský certifikát opravňující k označení FFP2, nesmějí se na českém, respektive evropském trhu prodávat. „Tolerance a podpora nelegálního prodeje výrobků bez evropského certifikátu deklarovaná ve výstupech české vlády je ostudná,“ dodal.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová dnes ČTK řekla, že pro uvedení respirátorů se všemi označeními – FFP2, FFP3, KN95, N95 – na trh v ČR musí být provedeno posouzení shody s požadavky zmíněného nařízení a certifikace notifikovanou osobou. „Teprve poté lze výrobky označit označením CE. Pan Kůs zřejmě naráží na to, že se v ČR běžně prodávají respirátory KN95 a N95 bez patřičné certifikace, přičemž výrobek není nijak označený (CE). Na trhu se tedy vyskytují v rozporu s evropskou legislativou a takové výrobky se na trh uvádět nesmí,“ uvedla. „Pro úplnost – KN95 či N95 není označení normy, nýbrž značení, respektive klasifikace výrobku,“ dodala