Rekonstrukce ul. Budínova přinese dopravní změny v areálu Nemocnice Na Bulovce

Autor: redakce | Zpravodaj | 20. 6. 2013

Dne 29.6.2013 bude zahájena oprava komunikace v ul. Budínova a části ul. Chlumčanského. Termín dokončení opravy vozovky je stanoven na 31.8.2013.

Po dobu opravy bude hlavní vjezd do nemocnice zcela UZAVŘEN. Výstavbou nebudou dotčeny stávající možnosti přístupu pěších do areálu nemocnice, včetně osob se sníženou schopností pohybu. Pacienti, zásobování, návštěvy a autobusy MHD budou mít umožněn POUZE vjezd i výjezd (obousměrný provoz) vedlejší vrátnicí s příjezdem z ulice Na Truhlářce (pod onkologií). Tento vjezd bude k dispozici i pro vozidla zdravotnické záchranné služby, která bude mít navíc VYHRAZEN vjezd z ulice Bulovka (u záchytky) a bude sloužit POUZE pro ně!

Z důvodu dopravního omezení po dobu rekonstrukce bude OMEZENA možnost vjezdu autem do areálu nemocnice zaměstnancům! Povolení vjezdu do areálu se vztahuje pouze na přednosty, primáře, vrchní sestry a zaměstnance zajišťující noční a víkendový provoz. Všichni budou mít k dispozici pro označení svých aut speciální barevnou (červenou) kartu. Městská policie bude po dobu rekonstrukce kontrolovat auta zaparkovaná v areálu nemocnice.

Návštěvníci nemocnice budou mít umožněn příjezd z ul. Na Truhlářce za stávajícího sazebníku poplatků za stání v areálu nemocnice http://bulovka.cz/pro-pacienty/parkovani-v-arealu-nemocnice. Aby byla zajištěna obslužnost areálu Bulovka autobusy MHD, nebude umožněno parkování v trasách těchto autobusů.

Možnost parkování vozidel mimopražských zaměstnanců bude na záchytném parkovišti u metra Letňany. Odsud je dostupnost nemocnice zajištěna dopravou MHD.