Ředitelkou národního centra ošetřovatelství je Hofštetrová Knotková

Zřizovatelem národního centra ošetřovatelství je ministerstvo zdravotnictví. Organizace mimo jiné poskytuje vzdělávací programy a kurzy celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky i veřejnost.

 

Hofštetrová Knotková vystudovala sociologii a absolvovala postgraduální studium výchovy a vzdělávání ve zdravotnictví. Dosud se profesně věnovala vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, formování a vedení informačních týmů.

 

V současné době se Hofštetrová Knotková účastní pracovní skupiny pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání. Podílí se také na projektu Domácí péče v ČR a na implementaci akčních plánů ke Koncepci ošetřovatelství. Věnuje se rovněž přednáškové a publikační činnosti.