Rážová pracuje jako hygienička celý život, vedla středočeskou KHS

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 6. 2020

Praha 19. června (ČTK) – Vizitka lékařky Jarmily Rážové (58), kterou vláda v pondělí zřejmě jmenuje do funkce hlavní hygieničky:

 

Datum narození: 14. září 1961

Vzdělání: vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou; absolvovala doktorský program v oboru hygiena na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany; výcvikové programy na Stanfordově univerzitě v USA a na univerzitě v Southamptonu.

Dosavadní pozice: od letošního března pověřena funkcí hlavní hygieničky ČR; ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje (od června 2016).

Praxe: v 80. letech začínala na Okresní hygienické stanici v Nymburce; po roce 1989 nastoupila na středočeskou KHS na oddělení pro sledování zdravotního stavu obyvatelstva; v letech 1992 až 2002 se ve Státním zdravotním ústavu věnovala prevenci chronických neinfekčních onemocnění a nutriční epidemiologii; na ministerstvu zdravotnictví vedla v letech 2003 až 2007 oddělení podpory veřejného zdraví; náměstkyně ředitele Státního zdravotního ústavu (2008); náměstkyně pro odbornou činnost, pověřena řízením odboru hygieny dětí a mladistvých na Hygienické stanici hlavního města Prahy (2009 až 2012); ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví, zástupkyně hlavního hygienika ČR (2012 až 2016).

Ostatní:

– Rážová zvítězila ve výběrovém řízení na funkci hlavního hygienika, kterého se účastnili tři uchazeči, z nichž jeden nesplnil podmínky. Funkcí hlavního hygienika, který je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví, byla Rážová pověřena již v březnu po odvolání Evy Gottvaldové.

– Na ministerstvu zdravotnictví také převzala od Romana Prymuly projekt tzv. chytré karantény.

– Během současné pandemie coronaviru Rážová patří k zastáncům povinného nošení roušek. „Nosit roušky v MHD dál považujeme za velmi potřebné,“ řekla například včera.

– Rážová má specializaci v oboru hygiena a epidemiologie, epidemiologie a veřejné zdravotnictví.

– Dříve spolupracovala na vzniku prvního Národního programu podpory zdraví a rozvoji Projektů podpory zdraví.

– Věnuje se též pedagogické práci, je autorkou či spoluautorkou řady odborných publikací.

– Ke koníčkům Rážové patří lyže, cyklistika, divadlo či hudba.

sat rmi mal