Psychiatrickou nemocnici Bohnice od července povede Zuzana Barboríková

Podle ministerstva bude jejím úkolem navázat na dosavadní fungování nemocnice, zachovat její vysokou úroveň a dále ji rozvíjet. Do výběrového řízení, které ministerstvo vypsalo na konci dubna, se přihlásili dva kandidáti. „Rozhodl jsem se akceptovat doporučení výběrové komise,“ uvedl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Věřím, že pod jejím vedením vznikne v psychiatrické nemocnici prostor pro další rozvoj reformy psychiatrické péče, a že nemocnice bude usilovat o to, aby byl život pacientů i přes diagnostikované duševní onemocnění kvalitní a naplněný,“ dodal.

 

Hollý byl čtvrtým porevolučním ředitelem bohnické léčebny. Do června 1990 ji vedl Otakar Boháč, do roku 2005 Zdeněk Bašný, v letech 2005 až 2008 Ivan David, který v na konci 90. let ministrem zdravotnictví za ČSSD ve vládě Miloše Zemana a v současné době je europoslancem za SPD. Jeho v roce 2008 vystřídal Hollý.

 

PN Bohnice sídlí v památkově chráněném areálu složeném z desítek budov včetně kostela, divadla a farmy, stavět se začal v roce 1905 jako Český zemský ústav pro choromyslné. V roce 2020 měla nemocnice 195 lůžek akutní péče a 940 lůžek péče následné.

 

V příštích letech nemocnice plánuje rekonstrukce pavilonů kvůli energetickým úsporám za více než 490 milionů korun, částečně hrazené z evropských fondů. V plánu je také výstavba nového pavilonu urgentního příjmu.

 

V současné době funguje v nemocnici 35 oddělení akutní a následné péče. Specializovanými jsou například dětské oddělení, oddělení pro psychiatricky nemocné seniory, pro léčbu závislostí, ochrannou sexuologickou léčbu nebo pro pacienty s dlouhodobým ochranným léčením psychiatrickým nebo kvůli závislosti na drogách či alkoholu.

 

V roce 2020 bylo v Česku podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 8337 psychiatrických lůžek, asi o 2400 méně než v roce 2010, což je průměrný pokles asi o 1,2 procenta každý rok. Pro dospělé je asi 7400 lůžek, 210 pro léčbu závislostí a 325 vyhrazených dětem. Každý rok je ukončeno kolem 30.000 hospitalizací na psychiatrických lůžkách a kolem 5000 jich pokračuje. Bohnická nemocnice patří mezi čtyři zařízení, kde je lůžek více než 1000.

 

Omezování počtu lůžek, zejména v psychiatrických nemocnicích, je jedním z cílů reformy psychiatrické péče. Podle ní by měla být většímu podílu pacientů poskytovaná ambulantní nebo terénní péče a zároveň by měly být psychiatrické nemocnice stavebně upravované tak, aby měly pokoje méně lůžek a samostatná sociální zařízení.

 

V minulosti čelila česká psychiatrie i mezinárodní kritice za používání klecových a síťových lůžek nebo kurtování pacientů, ministerstvo vypracovalo metodiku a doporučení pro nezbytně nutné omezování pacientů.