První mezinárodně certifikované centrum odběru plazmy v ČR

Autor: redakce | Zpravodaj | 18. 6. 2012

Sdružení Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) s potěšením oznamuje, že společnost Europlasma, s.r.o. získala certifikaci International Quality Plasma Program (IQPP) pro Dárcovské centrum Chodov (DCCH) v Praze. Toto moderní zařízení je prvním centrem v České republice, které získalo toto uznání.

"Jsme rádi, že jsme získali certifikaci IQPP. Tato certifikace potvrzuje vysokou úroveň a ujišťuje zúčastněné strany a veřejnost, že bezpečnost a kvalita jsou pro společnost Europlasma Group velmi důležité," řekl generální ředitel Rudolf Meixner.

Životy mnoha lidí na celém světě závisí na léčbě pomocí plazmatické bílkoviny. Jsou to lidé trpící například hemofilií, imunitními poruchami a jinými chorobami nebo zraněními. Normy IQPP pomáhají zajistit nejvyšší
úroveň kvality a bezpečnosti plazmy od lidských dárců.

Certifikace vyžaduje absolvování přísné inspekce od nezávislé třetí strany, která prokazuje shodu s celkem devíti dobrovolnými normami IQPP, které se týkají dárců a provozu centra. Tyto normy kromě přísných předpisů obsahují také důležité záruky.

Skupina EUROPLASMA řídí kromě zařízení v Praze také sedm plazmatických center v Rakousku. Skupina EUROPLASMA působí ve Vídni od roku 1986, a v Praze začala působit od roku 2009, krátce poté, co legislativa umožnila privátní odběr plazmy. Všechna centra společnosti získala a drží certifikaci.

Joshua Penrod, viceprezident sdružení PPTA Source řekl: "Je to důležitý milník pro odběr plazmy v Evropě. Tento úspěch dokazuje, že společnost EUROPLASMA považuje kvalitu a bezpečnost plazmy za svůj trvalý závazek.

O sdružení Plasma Protein Therapeutics Association Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) je dynamické obchodní sdružení, které reprezentuje jedinečný sektor biologických materiálů a biotechnologického průmyslu. Členské společnosti PPTA vyrábějí vysoce účinné a kvalitní léky na bázi plazmatických proteinů, které denně pomáhají žít pacientům po celém světě.

Sdružení PPTA a jeho členské společnosti zajišťují pacientům přístup k léčbě plazmatickou bílkovinou. Spolupracujeme s více než 20 organizacemi, které zastupují pacienty. Naším cílem je, aby pacienti, kteří přijímají infuze nebo injekce těchto složitých biologik, měli důvěru v jejich bezpečnost a kvalitu. Kromě toho PPTA spolupracuje se spotřebitelskými skupinami, politickými zástupci a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami po celém světě na řešení důležitých otázek přístupu pacientů ke zdravotní péči.

PPTA dále řídí normalizační programy, včetně International Quality Plasma Program (Mezinárodní program kvality plazmy, IQPP) a Quality Standards of Excellence, Assurance and Leadership (Normy pro špičkovou kvalitu, záruky a vedení, QSEAL), National Donor Deferral Registry (Rozšířený národní registr dárců, NDDR) a Patient Notification System (Systém pro informování pacientů, PNS). Sdružení PPTA denně usiluje o to, aby bylo užitečné a aby přispívalo ke zlepšení a záchraně lidských životů.

KONTAKT:

U.S.:
Lisa LoVullo, Hlavní manažer pro komunikaci, +1-443-458-4669, llovullo@pptaglobal.org;

Brusel:
Laura Savini, Manažer oddělení pro národní záležitosti, +32-2-724-0183, laura@pptaglobal.org

 


Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK, a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a
který za ně nese plnou odpovědnost.
PROTEXT