Průzkum: Zaměstnanci v kancelářích trpí svalovou imobilitou, nezvládají ani základní cviky. Jen 30 % zaměstnavatelů přitom podporuje jejich aktivní pohyb

Autor: redakce | Zpravodaj | 24. 9. 2017

Praha, 25. září 2017 (Edenred)

Lidé, kteří tráví většinu své pracovní doby v kancelářích u počítače, jsou vystaveni zhoršení fyzické kondice. S jejich sedavým zaměstnáním se pojí zejména ochabnutí a zkracování svalů. Kombinace špatného sezení, nedostatku pohybu i protažení omezuje dle průzkumu nejvíce základní funkci bedro-kyčlo-stehenních svalů, přitahovačů stehen a ramenních kloubů. Kancelářští pracovníci tak nedokážou správně provést ani velmi jednoduché protahovací či posilovací cviky. Dysfunkce zmíněných svalových soustav má však velmi silný vliv na jejich stabilizační systém, držení těla nebo dokonce dýchání. Zaměstnavatelé však v přístupu k zaměstnancům tento problém zatím příliš neakcentují.

Zvládnete těchto 10 jednoduchých cviků?

Dotknout se při sezení na židli se zavřenými ústy bradou hrudní kosti, spojit ruce za zády do kříže nebo přitáhnout ve vzpřímené poloze koleno k břichu. Tyto cviky se zdají být poměrně jednoduchým základem běžného protažení. Velká část z nich však dělá zaměstnancům, kteří většinu pracovní doby prosedí u počítače, velký problém. „Více jak třetina zaměstnanců od počítačů nedokáže přitáhnout nohy k tělu nebo pokrčit ve vzpřímené poloze nohu v kyčli a vytočit ji do strany. Přitom se jedná o poměrně základní pohyby, které by naše tělo mělo zvládnout. Svalstvo ale častým sezením oslabuje, což se nemusí projevit na našem vzhledu, ale spíše na zdravotním stavu. Ochablé svaly totiž nedrží tělo tak, jak by měly, a dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a páteře, které generují bolest,“ vysvětluje Michaela Číhalíková z projektu Firma v pohybu, který zahájila letos v květnu společnost Edenred. Ten se snaží zaměstnance přimět k tomu, aby si na webu udělali sami základní online diagnostiku vlastní kondice v podobě 10 cviků, a následně využili individuálních rad, které jsou jim na základě vyhodnocení poskytnuty pro zlepšení.

Nejvíce trpí za počítačem ženy

Podle výsledků diagnostiky Firma v pohybu*, která běží online od konce letošního května, se o svůj fyzický stav, respektive stav svalstva, zajímají v České republice více ženy. Z celkového počtu kancelářských zaměstnanců byla diagnostika provedena ženou celkem v 73 % případů. Nejčastěji se jednalo o pracovnice ve věku 36 – 45 let. Ženy mají největší problém se stehenními svaly, s cvikem kontrolujícím správnost fungování přitahovačů stehen bojovalo téměř 40 % z nich. Muži mají dle diagnostiky dysfunkční ramenní klouby. Cvik ověřující mobilitu ramenního kloubu nedokázalo provést 48 % z celkového počtu 114 diagnostikovaných.

Jaké cviky dělají největší problém mužům a ženám?

Graf č. 1: Úspěšnost žen z kanceláře v provedení jednotlivých cviků

Graf č. 2: Úspěšnost mužů z kanceláře v provedení jednotlivých cviků

*cvik č. 1 – Thomayerova zkouška, cvik č. 2 – vzpřimovač trupu, cvik č. 3 – hluboké ohybače krční páteře, cvik č. 4 – velký prsní sval, cvik č. 5 – bedro-kyčlo-stehenní sval, cvik č. 6 – přitahovače stehen, cvik č. 7 – trojhlavý sval lýtkový a Achillova pata, cvik č. 8 – ramenní kloub, cvik č. 9 – předloktí, cvik č. 10 – ramenní pletenec

 

Zaměstnavatelé se o pohyb svých zaměstnanců zatím příliš nezajímají

Velkou většinu zaměstnavatelů, ať už nabízejí kancelářské či jiné pozice, pohybové aktivity zaměstnanců nezajímají. Jejich aktivní pohyb podporovalo dle výsledků vlastního průzkumu společnosti Edenred** v květnu 2017 pouze necelých třicet procent tuzemských firem, konkrétně 243 z 824 oslovených podniků. Když už firmy sportování podporují, činí tak v naprosté většině na více frontách. Nejčastěji (58 %) poskytují zaměstnancům příspěvky na sportovní aktivity. Dalších 47 % podniků a institucí pak následuje evropský trend – tedy podporuje různé formy pohybových aktivit přímo na pracovišti v průběhu pracovního dne. Na třetí pozici pak je podpora jednorázových sportovních a pohybových aktivit, jako jsou sportovní turnaje nebo běžecké odpoledne. Firmy si ale podle výsledků průzkumu uvědomují, jak je pro ně důležité mít aktivní zaměstnance. Na aktivitu se podle zaměstnavatelů váže nižší nemocnost, zvýšená schopnost zvládat stres i lepší týmová práce.

*Průzkum vychází z online diagnostiky platformy Firma v pohybu, kterou dobrovolně absolvovalo 424 anonymních zaměstnanců, jež stráví většinu své pracovní doby sezením u počítače.

**Vlastní průzkum společnosti Edenred, výsledky vycházejí z odpovědí 824 oslovených podniků.

 


FIRMA V POHYBU je projekt, který odstartoval v květnu 2017. Jedná se o webovou platformu, která si klade za cíl podpořit psychickou a fyzickou pohodu zaměstnanců osvětou v oblasti aktivního pohybu. Snaží se tzv. „rozhýbat firmy“. Zároveň je jejím posláním pomoci zaměstnavatelům s agendou, která je potřebná pro to, aby své zaměstnance v aktivitě podporovali. Projekt nabízí speciální online diagnostiku fyzického stavu zaměstnanců, kterou si mohou sami provést, ať už v práci nebo z domova. Tato diagnostika sestává z 10 základních a nenáročných cviků mapujících stav jednotlivých svalových soustav lidského těla. Zaměstnanci si cviky zkouší s pomocí video-tutorialu a následně sami hodnotí správnou úroveň jejich provedení na škále výborně – středně – špatně. Jejich výsledky zadané online se s absolvováním diagnostiky vyhodnotí a platforma jim nabídne individuální rady a tipy, jak dysfunkční části těla rozhýbat a na co se soustředit, aby všechno svalstvo fungovalo správně v kombinaci s případným nedostatkem pohybu v zaměstnání.

 


Edenred je celosvětovou jedničkou v oblasti transakčních řešení pro firmy, zaměstnance i obchodníky. Všechna tato řešení, ať už jsou dodávána formou karty, mobilní aplikace, papírové poukázky či přes online platformu, dávají zaměstnancům větší kupní sílu, firmám pomáhají s optimalizací nákladů a smluvním partnerům zase přinášejí další byznys.

Portfolio je založeno na třech hlavních oblastech činnosti:

  • zaměstnanecké výhody (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings a další)

  • řízení firemních nákladů (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empreserial atd.)

  • doplňková řešení, jako jsou korporátní platby (Edenred Corporate Payment), incentivy a odměny (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) a veřejné sociální služby.

Skupina spojuje jedinečnou síť 43 milionů zaměstnanců, 750 000 firem a veřejných institucí a 1,4 milionu smluvních partnerů.

Akcie společnosti jsou kótovány na burze Euronext Paris. Edenred působí ve 42 zemích světa s téměř 8 000 zaměstnanci. V roce 2016 činil celkový objem emise skupiny téměř 20 miliard eur, z čehož 70 % bylo realizováno prostřednictvím karty, mobilních zařízení či internetu.

 

Loga a další obchodní značky a názvy uvedené v této tiskové zprávě jsou ochranné známky společnosti Edenred, S.A., jejích dceřiných společností či třetích stran. Jejich používání k obchodním účelům bez předchozího souhlasu majitelů je zakázáno.