Průzkum společnosti Philips v oblasti zdraví

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 5. 2010

Průzkum společnosti Philips v oblasti zdraví ukazuje, že pouze čtvrtina populace se obává nádorového onemocnění v horizontu následujících pěti let.


Rakovina je v České republice druhým nejčastějším důvodem k obavám z úmrtí.


Praha – Společnost Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) uspořádala v Praze tiskovou konferenci, na níž představila novou studii vycházející z průzkumu stavu zdraví a zdravotní péče v České republice. Cílem průzkumu společnosti Philips, jenž byl zahájen v květnu 2010, je zmapovat, jak občané České republiky hodnotí svůj zdravotní stav a jakých zdravotních problémů se nejvíce obávají.


Česká republika má nejdelší průměrnou délku hospitalizace ze všech členských zemí EU – činí 10,4 dne za rok. Z 27 členských zemí EU je pak Česká republika po Maďarsku, Chorvatsku, Polsku, Slovinsku a Slovensku na šestém místě v počtu úmrtí na rakovinu[1] .
I přes výše uvedené statistické údaje se průměrná délka života občanů České republiky příliš neliší od průměru EU.


Průměrná délka života v České republice u mužů činí 72,9 let, u žen pak 79,1 let[2] , přičemž zmiňovaný průměr v EU činí 75,1 let u mužů a 81,3 let u žen[3] .


Podle průzkumu společnosti Philips:  • 55 % populace hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý, přičemž muži jsou
    v hodnocení lehce pozitivnější než ženy.
  • Co se týká zdravotních potíží očekávaných v následujících pěti letech, se Češi nejvíc obávají nadváhy (44,5 %), kardiovaskulárních onemocnění (32,3 %), vysokého krevního tlaku (31,4 %), nádorových onemocnění (23,5 %) a zažívacích potíží (20%), které následují další onemocnění.
  • Rizika kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny se podceňují. Prvně zmíněného se obává třetina obyvatel, přičemž má na svědomí vice než polovinu úmrtí v České republice. Pouze čtvrtina populace se obává nádorového onemocnění v horizontu pěti let, přičemž rakovina je druhým nejčastějším důvodem úmrtí u nás.
  • 13 % populace se neobává žádných zdravotních potíží v následujících pěti letech.
  • 94 % respondentů věří, že technologie ve zdravotnictví jim umožní žít déle.

 


Strategickým cílem společnosti Philips je stát se vedoucí společností v oblasti zdravotní péče a životní pohody.  I nadále se chce soustředit na poskytování kvalitní zdravotní péče po celém světě.
Společnost Philips zmínila také globální trendy pro nadcházející desetiletí. Celosvětová populace stárne nevídaným tempem, v roce 2000 žilo na celém světě 600 milionů lidí starších 60 let věku. Do roku 2006 toto číslo převýšilo 700 milionů a do roku 2050 se téměř ztrojnásobí – počet lidí ve věkové kategorii nad 60 let dosáhne neuvěřitelných
dvou miliard. Předpokládá se, že do roku 2050 bude polovina populace ve vyspělém světě trpět některou chronickou chorobou.


„Uvědomujeme si, že dnešní zdravotní péče už není jen o jednorázovém ošetření a následných kontrolách tak, jak ji známe z minulosti. Naše řešení se zaměřují především na nemocniční, ale také domácí péči a řeší komplexně prevenci, diagnostiku, ošetřování a monitoring,” uvedl Jaroslav Dyčka, oblastní manažer sektoru Healthcare společnosti Philips pro Českou Republiku, Slovensko a Maďarsko.  


Pan Dyčka rovněž zdůraznil, jak je důležité, aby veřejnost měla povědomí o zdravotních problémech. Důležité je také rozvíjet sociální systémy podporující aktivnější zapojení
do prevence, screeningu a včasné diagnostiky. Proto vznikl systém založený primárně
na individuálních potřebách pacienta.


„Nám všem jde o to, abychom ze zdravotní péče vybudovali jakýsi most do budoucnosti a rozšířili tak možnosti pacientů a klinických lékařů prostřednictvím revolučních technologií. Důležitá je rovněž osvěta rodinných příslušníků pacientů o základní pomoci jejich blízkých. Komunikovat chceme také s politickou scénou, aby učinila příslušná rozhodnutí,” dodal Arindam Mukherjee, senior ředitel pro globální marketing a strategii společnosti Philips Healthcare v oblasti kardiologie.


Odborníci společnosti Philips rovněž vysvětlili soustředný přístup, který se odvíjí od potřeb pacientů a poskytovatelů péče.  Pouze díky porozumění jejich potřebám lze zaručit schopnost vyvinout řešení, která je nejlépe uspokojí. Společnost Philips přistupuje ke zdravotní péči komplexně, a to: prevencí, screeningem, diagnózou, léčbou, řízením, dohledem a opětovnou prevencí. Tímto přístupem se společnost snaží zlepšovat kvalitu zdravotní péče a snižovat náklady, neboť smysluplné inovace vytvářejí hodnotu nejen
pro pacienty, ale i pro subjekty poskytující zdravotní péči.


Pro více informací kontaktujte:


Dagmar Krausová
Fleishman-Hillard
E-mail: krausova@fleishman.com
Tel: 234 669 508


Peter Blazsevacz
Philips International BV.
Corporate Communications Director – International Cluster
Philips International Cluster
Amstelplein 2 – 1096 Amsterdam
Mail: Peter.blazsevacz@philips.com


O společnosti Royal Philips Electronics


Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společností zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí inovací. Jako vedoucí společnost
v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky propojuje Philips technologie a design s cílem vytvářet produkty, které vychází z potřeb spotřebitelů a jsou v souladu s filosofií firmy „Sense and Simplicity“. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips více než 116 000 zaměstnanců ve více než 60 zemích světa. Obrat společnosti
23 miliard EUR v roce 2009 řadí společnost jako vedoucí firmu v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporné osvětlovací techniky a výrobků souvisejících s moderním životním stylem a pohodlím spotřebitelů. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.philips.com/newscenter.

[1] Eurostat, statistiky Úmrtí na zápal plic a Úmrtí na rakovinu, 2008[2] Český statistický úřad, „Naděje dožití (střední délka života) v letech 1920 – 2005“[3] Eurostat, „Zdravotní statistiky – Atlas úmrtnosti v Evropské unii“, 2009