Průzkum: Lidé v době epidemie začali víc vnímat přínosy vědy

Praha 11. února (ČTK) – Lidé si loni po vypuknutí epidemie covidu-19 začali víc uvědomovat přínosy vědy a technického vzdělávání. Přibližně tři čtvrtiny se domnívají, že společnost potřebuje hlavně technicky vzdělané pracovníky. Vyplývá to z průzkumu State of Science Index (SOSI) od společnosti 3M. Před krizí podle něj zastávalo až 85 procent lidí názor, že pracovní trh požaduje především zkušené obchodníky.

State of Science Index (SOSI) je platforma, prostřednictvím které společnost 3M celosvětově sleduje postoj lidí k vědě. Průzkum se konal loni ve 14 zemích, v každé se ho zúčastnilo 1000 dospělých.

Výsledky ukázaly, že 79 procent rodičů by povzbudilo své děti na cestě za vědeckou kariérou. Problémem zůstává to, že zhruba dvě pětiny studentů mají obavy, že pro to nejsou dost chytří. Často navíc slyší, že věda a technické obory jsou jen pro mimořádně inteligentní jedince, kteří mají problémy se začleněním do společnosti. Čtvrtina respondentů uvedla, že žáci základních a středních škol se o vědách ani moc neučí.

Nedostatek odvahy a sebevědomí pro studium technických odborů může podle průzkumu souviset s ekonomickým postavením. Svými znalostmi v oblasti vědy si není jisto 52 procent lidí z bohatších rodin, 64 procent z rodin se středně vysokými příjmy a 71 procent chudých. Souvislost s tím mají i mylné představy o předpokladech k vědecké kariéře. Víc než polovina lidí z nízkopříjmových rodin si myslí, že vědcem se může stát pouze génius. Ve rodinách s vyššími příjmy je tento názor zastoupen méně.

Ke zvýšení zájmu o vědecké vzdělání může vést například dostatečná motivace studentů. Nejlepším způsobem, jak toho docílit, je podle poloviny dotázaných výuka zábavnější formou. Pozitivní vliv by mohlo mít také to, když budoucí studenti uvidí, jak se dá věda uplatnit v každodenním životě a jak může změnit svět k lepšímu, uvedli autoři průzkumu.

Dál připomněli, že technicky vzdělaní lidé jsou už nyní potřeba pro rozvoj umělé inteligence, robotizace, zpracovávání dat a hledání ekologických řešení v průmyslu, dopravě a dalších odvětví ekonomiky.