Projekt chce podpořit dostupné pohybové aktivity pro lidi v každém věku

Zástupci projekt nazvali Národním programem pro ozdravění populace ČR a chtějí lidi povzbudit k pohybu především po době covidové pandemie, kdy byly mnohé pohybové aktivity omezeny a mnozí lidé přibrali na váze. Cílit chtějí především na lidi, kteří nejsou ve sportovních svazech a nejsou ochotni se organizovat. Zdůrazňují, že pohyb je prevencí před vznikem kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky druhého typu a dalších nemocí. „V Česku se na chůzi řada lidí dívá skrz prsty, že to není adekvátní zátěž, ale máme doloženo, že 30 minut chůze denně sníží riziko srdečně cévních onemocnění o 40 procent,“ řekl Bunc.

Lidé se budou moci zaregistrovat na internetu a pomocí chytrého telefonu měřit svoji pohybovou aktivitu. Projekt bude připravený především pro chůzi, běh, plavání a jízdu na kole, podle organizátorů ale bude možné jej rozšířit i na další sporty. Data, která budou anonymizovaná, se budou odesílat a jejich zpracování budou mít na starosti lidé z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Zájemci budou podle garanta projektu Václava Bunce dostávat hodnocení toho, jak si vedou, či budou dostávat další doporučení. Projekt chce také účastníky motivovat k tomu, aby mezi sebou soutěžili jako jednotlivci i skupiny. Organizátoři předpokládají, že budou data sbírat dva až tři roky, poté je vyhodnotí.

Organizátoři projektu chtějí také apelovat na stát, který by podle nich měl více investovat do trvalých pohybových aktivit pro veřejnost a podporovat lidi k odpovědnosti za svůj zdravotní stav.