Proběhlo 1. kolo architektonické soutěže na modernizaci chirurgických oborů FN HK

Autor: redakce | Zpravodaj | 8. 8. 2017

V Hradci Králové dne 09. 08. 2017 (FN HK)

Projekt modernizace chirurgických oborů FN HK za 2,4 mld. Kč zařazený mezi strategické investice MZ ČR postoupil do 2. kola architektonické soutěže o návrh. Do prvního kola odevzdalo svůj návrh 17 soutěžících. Mezinárodní odborná porota pod vedením profesora Zdeňka Zavřela vybrala 5 z nich k postupu do druhého kola. Vítěz soutěže bude znám do konce roku 2017. Vytvoření velkého Chirurgického centra představuje vybudování přístavby ke stávajícímu Pavilonu akademika Bedrny, následnou kompletní rekonstrukci a modernizaci původní budovy a spojení téměř všech chirurgických oborů pod jednu střechu.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž o návrh byla vyhlášena 18. 4. 2017 a architekti mohli své návrhy zasílat do 7. 7. 2017. Přihlásilo se 17 soutěžních týmů, 2 z nich ale zaslaly své návrhy až po uplynutí termínu. Mezinárodní odborná porota složená ze zástupců nemocnice i uznávaných tuzemských i zahraničních architektů pečlivě zhodnotila všechny řádně zaslané návrhy a vybrala dle soutěžních podmínek 5 z nich do dalšího kola. Předsedou poroty je prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, světově respektovaný architekt a proděkan Fakulty architektury ČVUT. Dalším významným členem je Mario Corea, Hon. FAIA (ES), světově uznávaný specialista na architekturu nemocnic. Kompletní složení odborné poroty naleznete na webu soutěže http://nextlevelfnhk.cz/porota/

„Vytvoření nového Chirurgického centra je pro naši nemocnici i město Hradec Králové jedinečný projekt. Chtěli bychom, aby soutěž přinesla nejlepší řešení renomovaných autorů, vždyť její výsledek zde bude na dlouhá desetiletí. Inspirovali jsme se architektonickou soutěží Kampus Albertov, která přinesla velmi zajímavé nápady a kvalitní výsledky,“ vysvětluje rozhodnutí k organizaci soutěže profesor Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

„Myslím, že tato soutěž je na světové úrovni nejen díky zajímavosti jejího předmětu, velikosti investice, ale také díky kvalitně zpracovanému zadání a vyváženému složení mezinárodní oborné poroty. Jsem rád, že se tohoto projektu mohu účastnit. Věřím, že výsledek soutěže přinese Fakultní nemocnici Hradec Králové velmi zajímavé a především funkční řešení a napomůže rehabilitaci mezinárodních architektonických soutěží v ČR,“ říká profesor Zavřel, předseda soutěžní poroty.

V druhém kole je úkolem postoupivších architektonických týmů zaslané návrhy dopracovat, zpřesnit, navrhnout jednotlivé etapy realizace projektu a také zhotovit model celé budovy v měřítku 1:500. Termín pro odevzdávání dopracovaných návrhů je stanoven na 20. 10. 2017. Do konce roku 2017 by měl být znám vítěz soutěže a nemocnice tak bude mít jasnou představu o podobě zatím nejvýznamnějšího projektu své historie.

Kompletní informace a zadání architektonické soutěže jsou k dispozici na www.nextlevelfnhk.cz