Pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Díky tanci to můžeme umožnit i dalším dětem z ústavní péče

Autor: redakce | Zpravodaj | 1. 3. 2017

Praha, 2. března 2017 – Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, v níž jsou děti do věku tří let stále umisťovány do ústavní péče. V současnosti v ní u nás žije více než 8,5 tisíce dětí. I přes postupující transformaci péče o ohrožené děti se zdaleka ne pro všechny děti, které to potřebují, najde vhodná náhradní rodina. To se již pátým rokem snaží změnit kampaň Hledáme rodiče, na jejíž podporu se 5. dubna uskuteční v pražské Lucerně benefiční akce Díky tanci.

V České republice je stále nedostatek dlouhodobých pěstounů, kteří by byli ochotni a schopni poskytnout kvalitní péči ohroženým dětem. Výzkumy přitom potvrzují, že každé dítě odmalička potřebuje stabilní blízkou osobu, která umí reagovat láskyplně, adekvátně a spolehlivě na jeho potřeby. Současně je pro dítě zdrojem bezpečí a podpory. Jen za takových podmínek se mozek a psychika dítěte zdravě vyvíjí a dítě se učí důvěřovat a vztahovat k druhým. „Zastánci ústavů se domnívají, že zdravotní péče je pro nejmenší tak zásadní, že je pro děti lepší pobývat v dětských domovech pro děti do tří let, protože rodiče ani pěstouni by dětem tak dobrou péči nezajistili. Ale děti potřebují hlavně mámu a tátu. Podpora pěstounské péče má současně i své ekonomické opodstatnění,“ říká Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T iniciátora kampaně Hledáme rodiče. Zatímco měsíční průměrné náklady státu na jedno dítě v pěstounské péči činí přibližně 20 tisíc Kč, průměrné měsíční náklady na jedno dítě umístěné v dětských domovech pro děti do tří let činí více než 50 tisíc Kč.

Současný systém péče o ohrožené děti je roztříštěný a neefektivní

V České republice, na rozdíl od ostatních zemí střední Evropy, nadále není legislativně omezena možnost ústavní péče o děti předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům. „Pobyt v ústavní péči má v mnoha různých ohledech negativní vliv na vývoj dětí, a tím i na jejich pozdější život v dospělosti. Proto je potřeba podporovat vlastní rodinu dětí, a pokud ze závažných důvodů dítě nemůže být u svých rodičů, tak systémovým řešením státu je pěstounská péče,“ doplňuje Marie Oktábcová.

Podpora hledání vhodných rodičů proběhne i Díky tanci

Na neúnosnou situaci upozorní i osobnosti z herecké a hudební branže společně s profesionálními tanečníky, a to prostřednictvím taneční show Díky tanci, která se uskuteční 5. dubna od 20:00 ve Velkém sále paláce Lucerna. Za myšlenkou dobročinného projektu, který podporuje kampaň Hledáme rodiče, stojí herečka Jitka Schneiderová: „Několik let jsem patronkou kampaně Hledáme rodiče, která se věnuje podpoře a rozvoji pěstounské péče. Díky tanci jsem pocítila, co mě dělá šťastnou a chci toto štěstí předávat dál. Veškeré finanční prostředky získané díky akci budou proto věnovány na podporu kampaně Hledáme rodiče. Pro správný vývoj dítěte je rodinné prostředí nenahraditelné,“ uzavírá Jitka Schneiderová.


Kampaň Hledáme rodiče pomáhá od roku 2012 najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Dalším cílem kampaně je posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Iniciátorem kampaně Hledáme rodiče je Nadační fond J&T ve spolupráci s Kruhem rodiny, o.p.s., kterou Nadační fond založil. Organizace se již řadu let věnují rozvoji pěstounské péče v České republice.

 

Kontakt pro média:

Tomáš Kaplan | 775 152 383 | pr@dikytanci.cz

www.hledamerodice.cz

www.dikytanci.cz