Preventivní akce „Běž s tátou na vyšetření“ pomohla 50 mužům

Autor: redakce | Zpravodaj | 27. 6. 2016

V úterý 21. června se na Karlově náměstí v Praze uskutečnila preventivní akce pro veřejnost ke Dni otců s názvem „Běž s tátou na vyšetření“. Na události, kterou zaštítila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a její odborníci, se mohli muži, ale i jejich partnerky či děti informovat o rakovině prostaty. Ta v současnosti představuje nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u mužů a její výskyt neustále narůstá. Lékaři odhadují, že v současnosti žije v České republice okolo 63 000 mužů, kteří rakovinu prostaty mají nebo ji v minulosti prodělali.

Jediným spolehlivým způsobem, jak rakovinu prostaty odhalit včas, je preventivní vyšetření prostaty. Toho se ale muži zbytečně obávají a otálejí s ním, ačkoli by ho po padesátém roce věku měli podstupovat pravidelně. Právě zlepšit povědomí mužů, ale i jejich blízkých o rakovině prostaty si kladla za cíl preventivní akce „Běž s tátou na vyšetření“.

Muži měli možnost mezi 10. a 17. hodinou využít konzultace s přítomnými odborníky a odběru krevního vzorku, ze kterého byla zjištěna hodnota prostatického specifického antigenu (PSA). Zvýšená hodnota PSA vždy ukazuje na onemocnění prostaty. Na místě zájemcům radili MUDr. Otakar Čapoun z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústřední vojenské nemocnice.

V rámci akce „Běž s tátou na vyšetření“ se dostavilo do stanu prevence 50 mužů, kteří měli zájem konzultovat svůj zdravotní stav s urologem
a onkologem. Z tohoto počtu tři muži přišli na vyšetření v doprovodu svých partnerek a tři muži
v doprovodu svých dětí. O konzultaci pro svého manžela a otce projevily zájem také dvě ženy. Na vyšetření vzal svého otce i Petr Koukal, devítinásobný mistr České republiky v badmintonu.

Odborníci poslali na odběr krve 39 mužů ve věkovém rozmezí 40–83 let. Konzultace využilo také 10 mužů, kteří rakovinu prostaty už mají a jsou léčeni. Mezi zájemci o konzultaci byl i jeden 25letý muž s velkou genetickou zátěží v rodině. Zvýšená hodnota PSA byla zjištěna u dvou pánů. Všichni muži již byli s výsledkem obeznámeni s doporučením, jak dále postupovat.

Muži, jejich partnerky a děti, kteří chtějí získat více informací o rakovině prostaty, mohou navštívit web www.rakovinaprostaty.org, kde se dozvědí všechny potřebné informace.

 

Pro další informace:

Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: filip.broz@vfn.cz, tel: 607 082 521

Lenka Dudková, AMI Communications, e-mail: lenka.dudkova@amic.cz, tel.: 724 012 626

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.