Prevence mozkové mrtvice

Autor: redakce | Zpravodaj | 17. 6. 2015

Praha 18. června (PROTEXT) – Počtvrté se letos konají tradiční Dny prevence programu POMOC. V pátek 19. 6. v Praze budou mít lidé možnost zdarma zjistit své riziko mozkové mrtvice a poradit se s odborníky. Doposud se podařilo odhalit nebezpečnou fibrilaci síní u téměř 4 % lidí z 2 755 vyšetřených.

Cévní mozková příhoda ischemická (iCMP), lidově zvaná mozková mrtvice, zůstává devastujícím onemocněním i přes maximální úsilí současné medicíny. Naopak je v civilizovaných zemích oproti ischemické chorobě srdeční a infarktu myokardu na postupu a drží smutné třetí místo mezi příčinami úmrtí. Informovat Čechy o možnostech prevence mozkové mrtvice bude již čtvrtým rokem edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) a jeho Dny prevence. Osobní záštitu nad touto edukační a osvětovou akcí převzal ministr zdravotnictví ČR pan MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. V pátek 19. 6. proběhne Den prevence v Praze v budově pražského hlavního nádraží. Měření zde bude probíhat po celý den od 8 do 20 hodin. Veřejnost si během těchto dnů bude moci zdarma zjistit své riziko ohrožení mrtvicí a poradit se se specialisty o možnostech prevence.

Dny prevence programu POMOC pomohou i letos odhalit tichého nepřítele

Mozková mrtvice je nejčastější příčinou nemocnosti a invalidity a zároveň jednou z nejčastějších příčin úmrtí v rozvinutých zemích. V České republice postihne až 40 tisíc lidí ročně. Pro zvýšení informovanosti veřejnosti a odhalení rizikových skupin ohrožených mozkovou mrtvicí jsou i letos pořádány Dny prevence, během kterých je pro veřejnost připraven edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév), v rámci kterého si bude moci veřejnost zdarma nechat ověřit výši rizika ohrožení mozkovou mrtvicí. Dny prevence programu POMOC se konají již čtvrtým rokem. Od roku 2012 bylo během dosavadních 9 Dnů prevence vyšetřeno celkem 2 755 osob a u téměř 4 % z nich (107 osob) byla odhalena fibrilace síní, která je až z jedné pětiny příčinou mrtvice.

S vhodnou prevencí poradí přítomný lékař. K dispozici bude i poradna pacientských sdružení

Pro všechny Dny prevence bude charakteristický unikátní nadměrný nafukovací model srdce (3,5 x 6 m), kterým bude možné volně procházet. Do posledních detailů tak bude možné prozkoumat jednotlivé detaily nejdůležitějšího lidského orgánu, který v sobě může v případě fibrilace síní skrývat i krevní sraženinu – tromb. Návštěvníkům Dnů prevence bude k dispozici lékař a zdravotní sestry, se kterými bude možné konzultovat zjištěné výsledky a poradit se o vhodných možnostech prevence. Akce je realizována ve spolupráci s Českou internistickou společností, pacientskou organizací ICTUS, která pomáhá lidem po prodělané mozkové mrtvici s návratem do plnohodnotného života, pacientskou organizací Rytmus srdce, dále společností Bayer. Během Dnů prevence mohou návštěvníci akce využít poradnu pacientských organizací ICTUS a Rytmus srdce.

Příčiny a projevy cévní mozkové příhody

„Na vzniku cévní mozkové příhody se podílí především rizikové faktory jako zvýšený krevní tlak, kouření, cukrovka nebo zvýšený cholesterol. Významné riziko představuje také nejčastější porucha srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Tato rizika můžeme a musíme účinně ovlivnit,“ varuje prof. MUDr. Richard Češka, CSc., z Centra preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha. Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií (tedy poruch srdečního rytmu) v dospělém věku. Život sice bezprostředně neohrožuje, ale postiženým může významně zhoršit kvalitu života a výkonnost. „Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou v některých případech vést až k rozvoji selhání srdce. Druhou nejvážnější komplikací fibrilace síní je mozková mrtvice: při fibrilaci síní totiž dochází ke zpomalení toku krve v chvějících se síních, a ta se pak může začít srážet,“ uvedla MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., z Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.
L.CZ.COM.GM.06.2015.0390

Další informace o možnostech prevence mozkové mrtvice je možné získat na speciální webové stránce www.mozekasrdce.cz.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Lenka Čarková
Ogilvy Public Relations
221 998 272, 724 442 955
lenka.carkova@ogilvy.com