Praktičtí lékaři vyzývají ministerstvo zdravotnictví ke splnění slibu

Autor: redakce | Zpravodaj | 27. 4. 2017

V memorandu žádají dorovnání kapitačních plateb

Praha, 28. 4. 2017 – Praktičtí lékaři vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby v rámci kapitační platby dorovnalo cenu jejich práce podle svého slibu a uvolnilo preskripci pro všeobecné praktické lékaře. Shodují se na tom v memorandu, které dnes společně schválili na Jarní interaktivní konferenci v Praze.

Konkrétně žádají náměstka pro zdravotní pojištění MUDr. Toma Philippa, PhD., MBA, aby splnil příslib o dorovnání kapitace (měsíční platby za každého registrovaného pacienta v ordinaci praktického lékaře) o 6 %.

Toto navýšení se podle Společnosti všeobecného lékařství (SVL) mělo rozdělit dle původních dohod do 2 etap, první, 3 %, mělo přijít v roce 2017, druhé o rok později. „Nyní se však dozvídáme, že peníze ministerstva půjdou do nemocnic na úhradu lůžkových zařízení. Ambulantnímu sektoru, navzdory dohodám, nezůstane takřka nic,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda SVL ČLS JEP. Zdůrazňuje, že praktici nechtějí peníze navíc, ale žádají o dorovnání dluhu, protože se o 10 % se zvedla cena lékařské práce, což nebylo zohledněno v kapitaci.

K sestavení memoranda se praktici rozhodli po nedávné schůzce Ministerstva zdravotnictví a Koalice soukromých lékařů. „Odvolali jsme loňské protestní akce právě kvůli slibu ministerstva o dorovnání plateb. Přijali jsme jej jako vstřícný krok společně s přísliby uvolnění nesmyslných preskripčních omezení a rozšíření kompetencí všeobecných praktiků,“ připomíná doc. Býma.

V současné době probíhá Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2018. „V roce rekordního nárůstu finančních prostředků pro zdravotnictví považujeme dorovnání dluhu a splnění slibů za absolutní minimum toho, co může ministerstvo udělat pro primární péči,“ dodává za SPL ČR MUDr. Petr Šonka.

Memorandum bude jedním z velkých témat Jarní interaktivní konference, která začíná dnes v Praze ve Slovanském domě a jíž se účastní přes 1 000 praktických lékařů z celé republiky.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacterpylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací:www.svl.cz.

Kontakt pro novináře:

Markéta Pudilová, marketa.pudilova@mhw.cz; +420 736 487 837