Prakticky půl roku čekala fyzioterapeutka Zelmer na návrat klientů

Řada klientů se podle ní opětovného otevření služeb nemohla dočkat. „Lidé jsou moc rádi. Člověk si možná nedovede představit, že hodně mých klientů ke mně chodí pravidelně, jelikož mají určité dlouhodobé problémy. A tento druh služeb takovým lidem velmi pomáhá. Když nemohou chodit pravidelně, je jejich zdravotní stav i každodenní život omezený,“ uvedla.

Od října měla otevřeno jen pár dní v prosinci, kdy restrikce na čas polevily. Nyní se enormní zájem klientů projevuje třeba tím, že jí plní termíny na několik týdnů dopředu. Zelmer při své práci používá pomůcky ze dřeva nebo jiných přírodních materiálů, s nimiž provádí korekce ztuhlých partií těla. Mezi takové pomůcky patří i parůžky zvěře. „Někdy jsou na těle místa, kam se prsty pořádně nedostanu, protože se jedná o malá svalová zatuhnutí a zauzlení. Proto je nahrazuji třeba těmi parůžky,“ uvedla. Podle ní by opticky mohla pomůcky nahradit i věcmi z plastu nebo jiných podobných materiálů. Ale Zelmer preferuje přírodní produkty. „Ty parůžky mají určitou energii, přes kterou lépe cítím ty problémy, které se snažím odstranit,“ uvedla.

Zatímco řada fyzioterapeutů v době koronavirového omezení musela hledat aspoň provizorně dočasné uplatnění v jiných profesích, Zelmer se své práci mohla věnovat. Kromě napravování lidí se také věnuje fyzioterapii koní. „To bylo jediné, co bylo možné. Ale i u těch zvířat to bylo složitější, jelikož platilo omezení pohybu a návštěv. Navíc když pracuji s koňmi, kteří se připravují na závody, tak i v tomto případě to bylo trochu jiné, jelikož prakticky žádná sportovní činnost nebyla,“ řekla.

Zelmer se kvůli situaci v minulých týdnech těšila na den, kdy bude moci přivítat první klienty. „Snad ta situace bude delší dobu stabilnější a přejme si, aby se jen lepšila,“ uvedla fyzioterapeutka, která znalosti ve svém oboru získala v Irsku a v Itálii, kde v minulosti žila.