Praktici oživují venkovské praxe – Na 1300 praktických lékařů se sjede na konferenci v Karlových Varech

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 11. 2016

Praha, 7. 11. 2016 – Jak udržet kvalitu zdravotní péče na venkově, zlepšit podmínky lékařů a přilákat do regionů mladou krev – to jsou jedny z témat 35. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP. Od středy 9. 11. do soboty 12. 11. se na ni v hotelu Thermal v Karlových Varech sjede na 1300 praktických lékařů z celé republiky.

Čtyřdenní konference bude hostit praktické lékaře i specialisty napříč obory. Zaměříme se na témata, která lékaři denně řeší ve svých ordinacích. Od prevence infarktu a mrtvice, budoucnosti boje proti chřipce až po novinky v postupech při  léčbě bolesti a paliativní péče. Jedním z hlavních témat bude také potřeba posílení role venkovských lékařů. Za tímto účelem jsme založili Pracovní skupinu venkovského lékařství, jejím úkolem je především oživení oboru,“ shrnuje předseda SVL ČLS JEP doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

V České republice je přes 5 tisíc ordinací praktických lékařů. Podle analýzy, kterou provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v roce 2015, spadá pod venkov 50 % z nich. To je zhruba 2500 venkovských praxí, zahrnují i menší města. „Venkov nelze zcela přesně definovat, jedná se o v čase proměnný stav. Rozsah poskytovaných služeb v malých okresních nemocnicích a u ambulantních specialistů mimo velká města je totiž stále menší vlivem nedostatku kvalifikovaných lékařů. Na praktické lékaře v těchto oblastech jsou tak kladeny mnohem vyšší nároky, než tomu bylo před dvaceti lety,“ říká předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP MUDr. David Halata, který je praktickým lékařem v obci Hošťálková na Vsetínsku. „V podstatě dnes máme dvě skupiny praktiků, lékaře ve velkých městech a lékaře na venkově. Vycházíme ze stejného základu, stejného vzdělání, stejných odborných doporučení, ale náplň naší každodenní práce se přece jen liší,“ zdůrazňuje Halata.

Z analýzy VZP vyplývá, že lékaři na venkově provádějí více výkonů a předepisují více léků. Naopak mají přes 30 % nižší náklady na ambulantní specialisty. „O své registrované pacienty se více staráme sami. Na jednu stranu nemáme dostatek kvalifikovaných specialistů, ke kterým můžeme pacienty odeslat, na druhou stranu jsme se tlakem okolností naučili být více samostatní. V ordinacích šijeme menší rány, aplikujeme nitrokloubní injekce, vyplachujeme uši, každý z nás si pravděpodobně někdy porodí svého pacienta,“ popisuje Halata.

Praktici se shodují, že pro udržení kvality venkovské péče je potřeba nově nastavit obor všeobecného praktického lékařství, a to systémově i zevnitř. „Situaci by výrazně pomohlo zvýšení kompetencí praktických lékařů nebo rozšíření možností předepisování některých léků, na tyto změny dlouhodobě upozorňujeme. Nechceme si ale stěžovat jenom na systém. Začít musíme také u sebe. Naším cílem je připravit nová odborná doporučení, která budou reagovat na aktuální změny venkovské praxe. Naprosto nám chybí venkovský vědecký výzkum. Potřebujeme nově nastavit systém vzdělávání venkovských praktiků a přilákat do regionů více mladých lékařů, říká Halata.

Při řešení situace se chce skupina inspirovat příklady v zahraničí.V mnoha evropských zemích je venkovské lékařství již několik let jedním z nejsilnějších odborných proudů praktického lékařství. Česká republika zatím zůstává pozadu. Přitom venkovská medicína má co nabídnout, odkazuje k původním kořenům, ze kterých celý náš obor vzešel,“ říká Halata.

 

O Pracovní skupině venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Skupina vznikla pod záštitou SVL ČLS JEP v roce 2016. Hlavním cílem skupiny je zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči lidem žijícím na venkově a profesní potřeby těch, kteří tuto péči poskytují. Mezi další cíle skupiny patří podpora a rozvoj vědeckého výzkumu na venkově, podpora sdílení informací a zkušeností, inovace využití moderních technologií, rozvoj kvalitní vědecké péče nebo podpora atraktivity venkova pro mladé lékaře. Skupina spolupracuje s Evropskou asociací venkovských a odlehlých praxí (EURIPA) nebo Světovou Pracovní skupinou venkovského lékařství WONCA (WWPRP). Členem Pracovní skupiny venkovského lékařství se může stát každý venkovský lékař, každý lékař se zájmem o další rozvoj venkovského lékařství. Více: https://www.facebook.com/venkovskelekarstvi/

 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.cz

Kontakt pro novináře:

Mgr. Jana Běhalová, +420 734 875 400, jana.behalova@mhw.cz