PragueONCO 2014: Lékaři a sestry společně proti zhoubným onemocněním

Autor: redakce | Zpravodaj | 20. 1. 2014

Praha 21. ledna (PROTEXT) – Největší onkologická pražská konference slaví v tomto roce první kulaté výročí – páté narozeniny. Je to jediný český onkologický kongres konaný pod záštitou Evropské onkologické společnosti (ESMO) a všech tří pražských lékařských fakult. „Hlavním důvodem nečekaně rychlého úspěchu PragueONCO je nejspíš fakt, že to není kongres jen o přístrojích, nových lécích a technologiích, ale především o lidech, kteří je společně využívají, ať jsou pacienty nebo zdravotníky“, uvedla vědecká sekretářka konference a odborná garantka kolokvia, docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN.

    Konference naplňuje svým programem moderní trend klinické onkologie, totiž individuální přístup ke každému pacientovi s možností ušití léčby na míru na jedné straně a zodpovědného rozhodnutí o terapii každého individuálního nemocného se zhoubným nádorem, které by vždy mělo vyplynout z domluvy multidisciplinárního týmu, na straně druhé. Smyslem kolokvia je tedy také multidisciplinární komunikace na celonárodní úrovni.

    Klinická onkologie je obor spojený s vysoce nákladnou léčbou i novými diagnostickými technologiemi, které by ale nebyly našim pacientům nic platné, pokud by nebyly v rukou skutečných odborníků. Česká onkologická společnost vytváří podmínky pro racionální terapii v onkologii každoročně upravovanými standardy onkologické léčby, registry nákladné terapie i jasnou představou o vývoji incidence a mortality nádorových onemocnění v rámci dat Národního onkologického registru s možností predikce počtu pacientů vyžadujících onkologickou léčbu.

    Rozvoj diagnostiky a léčby solidních nádorů přinesl v posledním desetiletí další snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. Nemocní mají mnohem větší šanci na uzdravení nebo delší život. Přitom stále stoupá počet pacientů se zhoubnými nádory (cca o 5 % ročně). I nemocní v nevyléčitelných fázích choroby přežívají v současné době daleko delší dobu a s dobrou kvalitou života. Této nové skupině nemocných zatím společnost věnuje málo pozornosti. Z tohoto důvodu se ve spolupráci s pacientskými organizacemi snažíme zlepšit jejich podmínky života (například projekt Neviditelné ženy).

    Nárůst pacientů vede také k přetížení onkologických pracovišť, především ve velkých centrech. Obrovské počty nemocných nelze řešit prodlužováním čekací doby, protože onkologie je v určitém slova smyslu vlastně akutní obor. Pacienti často dojíždějí do vzdálených center, přitom by jejich nemoc mohla být úspěšně léčena v místě bydliště. „Diagnóza zhoubného nádoru mě zaskočila, jakmile jsem ale v péči docentky Tesařové zvládla nezbytnou léčbu, chtěla jsem dál docházet k onkologickým kontrolám v místě bydliště, což je daleko jednodušší než dojíždět do Prahy. S péčí v Jihlavě jsem moc spokojená. Vím, že pokud bych měla jakékoliv potíže, mohu svůj problém řešit ve spolupráci místních a pražských onkologů“, upřímně se svěřila zpěvačka Naďa Urbánková.

    Základní podmínkou léčebného úspěchu je časný záchyt onemocnění. Ukazuje se, že jedné třetině zhoubných chorob lze zabránit prevencí. Vedle diagnostické a léčebné péče klademe tedy důraz především na prevenci (například celorepubliková akce Ruce na prsa), screening zhoubných nádorů (zvací dopisy k mamografickému vyšetření), informace pro naše pacienty (edukační DVD Průvodce onkologickým onemocněním a Průvodce onemocněním kolorektální karcinomem – Dialog Jessenius) i kvalitu života našich pacientů (dětský koutek ve VFN s podporou firmy Marks a Spencer).

    Také v letošním roce přijali naše pozvání i významní zahraniční hosté. Z Barcelony přijede prof. Javier Cortés, MD, PhD. z onkologického oddělení univerzitní nemocnice Vall d'Hebron, odborník na karcinom prsu. Z Francie dorazí prof. Alexander Eggermont, MD., PhD., ředitel onkologického centra Institut Gustave Roussy ve Villejuif, který se zaměřuje na komplexní léčbu melanomu včetně imunoterapie. Přivítáme také prof. Jonase Bergha, MD, PhD. z onkologického oddělení Karolinska Institutet a nemocnice při univerzitě Karolinska ve Stockholmu. V sekci věnované plicním nádorům promluví prof. Robert Pirker z vídeňské univerzity. Z Mnichova přijede také prof. Dr. Volker Heinemann, šéf mnichovské interní kliniky Klinikum Grosshadern, Ludwig-Maximilians-University, který se dlouhodobě věnuje výzkumu, edukaci i léčbě v oblasti gastrointestinálních zhoubných onemocnění, především kolorektálního karcinomu. Naším hostem bude i prof. Pia Österlund, MD, PhD. z onkologického oddělení University Central Hospital v Helsinkách, která se zabývá problematikou metastatického kolorektálního karcinomu. Česká onkologická společnost udržuje dlouhodobě přátelské vztahy se slovenskými onkology. V letošním roce přivítáme doc. Máriu Wagnerovou z Košické univerzity a ředitele Národního onkologického ústavu v Bratislavě, MUDr. Jozefa Dolinského. S radostí uvítáme i našeho bývalého kolegu, MUDr. Filipa Janků, PhD., který velmi úspěšně působí v USA v M.D. Anderson Cancer Center v Texasu.

    V předvečer kolokvia proběhne v hotelu Clarion také interaktivní seminář pro onkologické pacienty, tentokrát zaměřený na psychickou a psychologickou pomoc nemocným, kteří se musí vyrovnat s onemocněním rakovinou. Kromě psychologa, psychiatra a duchovního vystoupí se svou nabídkou duševní podpory zpěvák Daniel Landa, který má zkušenosti s podobnou pomocí handicapovaným sportovcům.

    V lednu byly publikovány v časopise Lancet Oncology výsledky studie EUROCARE-5 sledující úroveň onkologické péče ve všech evropských zemích a Česká republika se rozhodně nemá za co stydět. Ve většině parametrů u převážné většiny zhoubných nádorů jsou naše výsledky srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi.

    Prezident kongresu, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN navštívil v těchto dnech ASCO GIT konferenci v San Franciscu, odkud sděluje: „Diagnostika a léčba zhoubných nádorů se velmi rychle vyvíjí, my máme možnost být u toho a výsledky využít pro naše pacienty. I pražské onkologické kolokvium by mělo změnit českou onkologii k lepšímu.“

    „Chceme se prostě jen společně domluvit, jak nejlépe léčit onkologické pacienty,“ uzavírá doc. Petra Tesařová.

 

    KONTAKT:

    prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
    přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN
    tel: 224 966 751, 2219

 

    doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
    Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
    tel: 224 966 750, 6765