PPTA slaví Mezinárodní týden rozšiřování povědomí o krevní plazmě

Autor: redakce | Zpravodaj | 14. 9. 2015

    Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (Plasma Protein Therapeutics Association – PPTA) a její členové z řad společností podporují třetí Mezinárodní týden rozšiřování povědomí o krevní plazmě, 11. – 17. října.
    Mezinárodní týden rozšiřování povědomí o plazmě (International Plasma Awareness Week – IPAW) má za cíl:
    •Zvýšit globální povědomí o darování plazmy
    •Ocenit přispění dárců plazmy v oblasti záchrany a zlepšení životů lidí
    •Zlepšit porozumění život zachraňujících terapiích plazmatickými proteiny a vzácných onemocnění:
    PPTA a její členské společnosti naplánovaly řadu aktivit na pracovištích v USA a Evropě, kde probíhá odběr plazmy. Kromě toho svou podporu deklarovaly pacientské organizace zastupující jednotlivce, kteří se spoléhají na proteinové terapie léčící vzácná onemocnění.
    „Pacienti na celém světě se spoléhají na terapie plazmatickými proteiny, které se rozvíjejí díky štědrosti a odhodlání dárců plazmy. Asociace PPTA je hrdá na to, jak tento sektor přispívá k záchraně a zlepšování životů pacientů," uvedl Joshua Penrod, Vice Prezident pro zdroje a mezinárodní události.
    Terapie plazmatickými proteiny, které zahrnují terapie na bázi plazmy a rekombinantní analogie, se používají k léčbě chronických, život ohrožujících onemocnění, včetně krvácivých onemocnění, primární poruchy imunity, deficitu alfa-1 antitrypsinu a určitých vzácných neurologických poruch. Kromě toho se tyto terapie používají v akutní medicíně a chirurgii.
    V Kanadě, Rakousku, Maďarsku, České republice, Německu a v USA existuje více než 500 zařízení na odběr plazmy. Kromě splnění zákonných požadavků většina těchto center dosáhla Mezinárodního programu kvality plazmy (International Quality Plasma Program), certifikace, programu dobrovolných norem PPTA, který poskytuje globální vedení ke splnění cíle sektoru, kterým je trvalé zlepšování se zaměřením na bezpečnost a kvalitu od dárce k pacientovi.


    O PPTA
    Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (Plasma Protein Therapeutics Association – PPTA) je globální oborová obchodní asociace, která zastupuje soukromé výrobce plazmatických a rekombinantních analogových terapií, společně označovaných jako terapie plazmatickými proteiny, a pracoviště provádějící odběr zdrojové plazmy používané pro frakcionaci. Miliony lidí na celém světě používají tyto terapie k léčbě řady onemocnění a závažných zdravotních potíží. PPTA je také správcem norem a programů, které pomáhají zajišťovat kvalitu a bezpečnost terapií plazmatickými proteiny, dárců a pacientů.
    KONTAKT: Rachel Liebe, koordinátorka projektu, komunikace, +1.443.433.1118