Pozitivní list už ušetřil přes půl miliardy korun. Pojišťovny opět v soutěži vybraly seznam doporučených léčiv.

Praha, 13. prosince 2018 (Svaz zdravotních pojišťoven ČR) – Pojišťovny opět vybraly léčivé přípravky na Pozitivní list Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) pro nejbližší půlrok. Léky na pozitivních listech jsou pojišťovnami doporučovány lékařům k předpisu.

Systém pozitivního listu funguje tak, že jsou Svazem zdravotních pojišťoven pravidelně osloveni výrobci léčiv, aby nabídli co nejlepší cenu. Z léků se stejnou účinnou látkou je vybrán ten s nejnižší cenou, který je pak prostřednictvím Pozitivního listu oficiálně doporučen lékařům k předepisování. Léky z Pozitivního listu mají pacienti k dispozici bez doplatků. Podmínkou pro zařazení kromě nejnižší ceny také alespoň 40% dostupnost daného léku na českém trhu.

Pro první pololetí 2019 je zařazeno celkem 58 léků s obsahem 15 různých léčivých látek. Vybrané léky jsou určeny k léčbě řady nemocí, např. cukrovky, vysokého krevního tlaku, astmatu, různých infekčních onemocnění vč. žloutenky typu C, k léčbě revmatických a nádorových onemocnění.

Svaz zdravotních pojišťoven vytváří pozitivní listy již od roku 2013, od té doby už ušetřily přes půl miliardy korun, tedy v průměru 100 milionů ročně,“ komentuje prezident SZP ČR Ladislav Friedrich. „Na systému je dobré, že lékařům léky pouze doporučuje, nejde o povinnost. U některých pacientů například může být dražší alternativa potřeba kvůli snášenlivosti pomocných látek v léku. U naprosté většiny pacientů je ovšem doporučovaný lék snášen bez obtíží,“ vysvětluje systém ve větším detailu.

Motivací k přednostnímu využívání léků z pozitivního listu je pro nemocnice například to, že ušetřené prostředky mohou použít ke zlepšení přístupu k léčbě a zkvalitňování léčby pro své pacienty. „U jednotlivých lékařů mohou pojišťovny jejich přístup k pozitivnímu listu brát v potaz při jednáních o smlouvách,“ doplňuje Martin Balada, výkonný ředitel SZP ČR.

 

POZITIVNÍ LIST

Pozitivní list SZP ČR je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky (dále jen LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Jedná se o LP, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci.

Základem pro Pozitivní list jsou LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (Seznam cen a úhrad, SCAU) vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a zařazené v číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci k datu zpracování Pozitivního listu.

Léčivé přípravky jsou zařazovány na Pozitivní list v souladu s platnými Pravidly tvorby Pozitivního listu, jež jsou publikována na webových stránkách SZP ČR.

V Pozitivním listu SZP ČR jsou uvedeny vybrané léčivé přípravky se shodným složením ze skupin vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků, definovaných shodnou léčivou látkou (ATC skupinou), cestou podání, lékovou formou a množstvím léčivé látky v dávce (v jednotce hmotnosti, objemu nebo lékové formy) a obsahujících LP s odlišnou výší úhradového ekvivalentu a léčivé přípravky s obdobným klinickým užitím.

 


Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro více než 4,5 mil. pojištěnců v ČR. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.