Podmínky skladování mají vliv na nezávadnost potravin, mnoho podniků však chybuje

Autor: redakce | Zpravodaj | 13. 3. 2016

Praha, 14. března 2016

Podle Světové zdravotnické organizace zemře každý rok kvůli zdravotně závadné potravě až 2,2 milionu lidí po celém světě. Kromě odpovídajícího způsobu pěstování surovin či hygienické manipulace rozhoduje o kvalitě potraviny především správné skladování. Haly, ve kterých se potraviny skladují, musí splňovat mnoho nároků na teplotu, větrání, světlo a další aspekty. Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni odhalila pochybení u 6 % velkoskladů a 32 % restaurací.

Zemědělské sklady musí být suché, čisté a odvětrávané

Pro skladování potravin neplatí obecná pravidla. Každá surovina má odlišné nároky na teplotu, vlhkost, délku skladování, umístění či proudění vzduchu. Skladové haly musejí být stavebně uspořádány a vybaveny technologiemi tak, aby dokázaly zajistit vhodné podmínky pro uchovávání většího množství surovin. To platí zejména pro segment zemědělské výroby. „Prostory pro skladování plodin musí být čisté, suché, snadno větratelné a zároveň izolované před vlhkostí. Jejich konstrukce by měla zabránit vzniku plísní a chránit uskladněné produkty před nepříznivými přírodními vlivy. Okny by nemělo dopadat přímé sluneční záření, chybět nesmí ani ochranné sítě proti hmyzu a ptactvu,” vysvětluje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která se zabývá výstavbou a rekonstrukcí zemědělských skladových hal. Nejčastějšími prohřešky, které odhalili hygienici vloni při kontrolách skladů a provozoven, byla nevhodná teplota, nepřiměřená doba skladování a nedostatečná ventilace. Obecně ale velkosklady zásady správného skladování potravin dodržují, pouze v 6 % zjistili hygienici nedodržení zásad bezpečnosti potravin. Dlouhodobě lze skladovat především obiloviny a luskoviny. Naopak olejniny, jeteloviny a hlíznaté okopaniny lze v přirozeném stavu uchovávat pouze krátkodobě, jinak musejí být vhodným způsobem zakonzervovány.

Mléko vydrží ve skladu maximálně 2 dny, máslo týden

Vzhledem k důležitosti odlišné teploty, vlhkosti a délky skladování bývají sklady distributorských společností obvykle rozděleny do několika skupin. Mouka, cukr, rýže, těstoviny či káva a čaj se skladují v suchých skladech při teplotě 10 až 15 °C. Zelenina a ovoce vyžadují teplotu 6 až 10 °C a uchovávají se v takzvaných chladných skladech. Maso a masné výrobky se skladují maximálně 2 až 3 dny, mléčné produkty nejvýše 2 dny, máslo týden a vejce 14 dní při ideální teplotě 0 až 8 °C v chlazených skladech. V případě čerstvých potravin je ovšem na místě vždy důkladně zkontrolovat, při jakých teplotách se již začínají množit nebezpečné bakterie a mikroorganismy, které by mohly ohrozit lidské zdraví, a uchovávat je v optimálních podmínkách. Svá specifika má také skladování masných produktů. Ty musí projít zchlazením či tepelným opracováním maximálně do dvou hodin od porážky zvířete. Je-li surovina určena ke zmrazení, je nutné jej provést do 24 hodin po zchlazení na teplotu -12 °C. Při výrobě a skladování mléčných produktů se používají speciální nádrže a nádoby, které jsou uzavřené nebo alespoň překryté pevně dosedajícím víkem. Bývají také vybaveny chladicími kruhy, které jsou mimo jiné opatřeny náhradními zdroji energie a výstražným zařízením, které upozorní na případný výpadek elektřiny či nadměrně vysokou teplotu.

Při skladování potravin chybuje každá třetí restaurace

Nedodržování předpisů pro uchovávání potravin může významným způsobem ohrozit zdraví strávníků. Kromě bakterie salmonely je jednou z nejčastějších příčin onemocnění z potravin takzvaná kampylobakterióza. Ta se snadno šíří a pro vznik nebezpečné infekce stačí jen nepatrný počet bakterií. V tomto případě hraje roli nejen nedostatečně tepelně upravené drůbeží maso, ale právě také špatné uchování v syrové podobě. Zásady správného uchovávání potravin však nekončí ve skladech, musí je dodržovat i provozovny společného stravování jako restaurace, bistra a jídelny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce objevila v těchto podnicích v roce 2015 celkem 4 832 případů porušení předpisů zajišťujících bezpečnost potravin. To činilo přibližně 32 % všech provedených kontrol, což odpovídá každé třetí restauraci. Nevyhovující podmínky skladování, zanedbaný úklid či plísně v chladicích zařízeních vytkla inspekce až třem čtvrtinám ze 144 provozoven, které loni uzavřela. Výše pokut v roce 2015 nakonec vystoupala na částku 141 304 500 korun, což je o 40 % více než v předchozím roce.

 

 

O společnosti Borga

Borga je společnost zabývající se výrobou a výstavbou montovaných ocelových hal pro široké využití a také systémů opláštění střech a stěn. Její historie sahá do roku 1973, kdy byla založena ve Švédsku. Od té doby expandovala do několika evropských zemí, včetně České republiky a Slovenska. Slovo "borga" znamená ve švédštině být schopen něco slíbit nebo zaručit. Společnost Borga proto dbá na udržení optimální kombinace kvality a ceny.

 

Kontakt

Aneta Sklenářová

PR & Marketing Manager

 

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 608 354 419

e-mail: sklenarova@lesensky.cz

Navrátilova 224/1, 616 00 Brno

www.lesensky.cz |Facebook|Linkedin