Podle průzkumu je téměř 70 % hlavních sester proti zkrácení povinného studia

Autor: redakce | Zpravodaj | 9. 11. 2016

Nesouhlas se zkrácením povinného vzdělání všeobecných sester, které prosazuje ministerstvo zdravotnictví – takový je názor většiny oslovených náměstkyň/náměstků pro ošetřovatelskou péči, tedy hlavních sester. Výsledek vyplynul z celorepublikového dotazování, které provedla v listopadu 2016 Česká asociace sester (ČAS).1

 

Podle některých vyjádření ministra zdravotnictví prosazuje prezidium ČAS názory malé skupiny vysokoškolsky vzdělaných všeobecných sester a přehlíží názory, které souhlasí se zkrácením studia. Nejen kvůli těmto tvrzením oslovila ČAS hlavní sestry v českých zdravotnických zařízeních, které zodpovídají za úroveň ošetřovatelské péče.

 

Výsledky průzkumu dávají ČAS za pravdu. Ze 118 hlasujících vyslovilo 82 respondentů (tj. 69,5 %) nesouhlas se zkrácením studia. Plán ministerstva zdravotnictví podpořilo jen 36 respondentů (30,5 %).

 

Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit délku povinného vzdělání všeobecných sester z dosavadního modelu 4+3 (jakákoli střední škola a 3 roky na vysoké nebo vyšší odborné škole) na model 4+1 (střední zdravotnická škola a 1 rok na vyšší odborné zdravotnické škole). Vedení ČAS i vedení Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) dlouhodobě upozorňují na nedostatečné pokrytí všech odborných předmětů teorie a praxe v jednoletém pomaturitním studiu, po kterém by studenti se zájmem o obor všeobecná sestra měli získat nejen titul diplomovaný specialista, ale zejména s tím související plné kompetence všeobecné sestry.

 

Zdravotní výbor poslanecké sněmovny doporučil ke schválení návrh novely zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních. Novela přináší zkrácení povinného vzdělání všeobecných sester. Ministerstvo zdravotnictví ho chce zavést s cílem vyřešit nedostatek sester v českém zdravotnictví. Doporučení zdravotního výboru přišlo navzdory dlouhodobému nesouhlasu České asociace sester (ČAS) s chystanou změnou, navzdory vystoupení prezidentky ČAS Martiny Šochmanové na zasedání zmíněného výboru i navzdory otevřenému dopisu Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP) adresovaného poslancům.

 

Vedení ČAS je přesvědčeno, že zkrácené povinné studium nevyřeší nedostatek všeobecných sester v českém zdravotnictví. Podle ČAS naopak může přinést riziko zhoršení kvality ošetřovatelské péče. Prezidium ČAS zastává názor, že vyšší počty všeobecných sester zajistí českému zdravotnictví navýšené finanční ohodnocení, zlepšení pracovních podmínek a zatraktivnění tohoto povolání. Jen to může zvrátit současný stav, kdy všeobecné sestry odcházejí za lepším výdělkem do zahraničí či do jiných oborů.

1. ČAS položila anketní otázku náměstkyním a náměstkům 161 zdravotnických zařízení v České republice prostřednictvím serveru Survio.com. ČAS se hlavních sester ptala na otázku „Podporujete plánované zkrácení povinného studia?“ Hlasování bylo ukončeno 9. listopadu 2016. Ze 118 hlasujících vyslovilo 82 respondentů (tj. 69,5 %) nesouhlas se zkrácením studia, 36 respondentů (tj. 30,5 %) se zkrácením souhlasilo.

 

 

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz

M: +420 603 280 300