Pochodujme společně pro zdraví a proti diabetu

Autor: redakce | Zpravodaj | 8. 11. 2016

Praha, 9. listopadu 2016 (AMI Communications) – Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím civilizačním chorobám současnosti. Kdyby existoval stát, ve kterém by se soustředili všichni diabetici, byl by třetí nejlidnatější zemí světa po Číně a Indii. Na světě nyní žije na 415 milionů lidí s diabetem. Mezinárodní federace pro diabetes (IDF) odhaduje, že tento počet do roku 2040 vzroste na 642 milionů! V kontextu České republiky tyto poměry nejsou tak hrozivé, nicméně jsou pořád alarmující. 927 830 obyvatel ČR má diabetes (data ÚZIS 2015) a podle odhadů odborníků by mohl touto chorobou trpět v roce 2035 každý desátý obyvatel Česka. Nejvíce obyvatel přitom postihuje diabetes 2. typu, který má často souvislost s nezdravým životním stylem, a který můžeme včasným odhalením a prevencí ovlivnit.

 

Pokud už se diabetes 2. typu objeví, je třeba léčit jej co nejúčinněji od začátku diagnózy. Vedle bezpečných a účinných léků a nefarmakologických postupů je základním předpokladem kvalitní selfmonitoring glykémií pomocí glukometrů nebo nověji ve speciálních případech také pomocí glykemických senzorů. Tímto způsobem je možné předejít nebo oddálit vznik závažných komplikací diabetu. Je smutnou realitou, že ve vyspělých zemích je diabetes nejčastější příčinou slepoty, netraumatických amputací dolních končetin a selhání ledvin,“ říká MUDr. Jan Šoupal, diabetolog z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Boj se všemi dopady, které diabetes má na celou společnost, přesahuje možnosti zdravotníků. Je k němu třeba spolupráce organizátorů péče, zdravotních pojišťoven a řady dalších institucí státní správy i mimo ni. Klíčovou podmínkou je ale zapojení široké veřejnosti – a právě k tomu Světový den diabetu pomáhá.

 

Jedním z cílů letošního ročníku Světového dne diabetu je získat pozornost velkého množství pacientů, kteří o svém diabetu 2. typu nevědí, a tudíž ani nemohou být správně léčeni. V České republice se počet osob s dosud nediagnostikovaným diabetem 2. typu odhaduje na čtvrt milionu.

 

Česká republika se letos 14. listopadu opět připojí ke Světovému dni diabetu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, upomíná na den narození Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem stál u objevu inzulinu. Na globální úrovni zaštiťuje Světový den diabetu Mezinárodní federace pro diabetes (IDF), na lokální rovině se připojují miliony lidí v desítkách zemí světa a pořádají nejrůznější akce, které mají na problematiku diabetu upozornit.

 

V pondělí 14. 11. 2016 od 10:00 hod. proběhne v Praze 2 na Karlově náměstí osvětová akce pro veřejnost s mottem: „Poznejte příznaky diabetu 2. typu. Snižujte svá rizika“. Akce se uskuteční ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem – Centrem podpory veřejného zdraví, VFN v Praze a VŠTJ Medicina Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy, společnosti Novo Nordisk a dalších partnerů. Veřejnost bude mít příležitost ve stanu, který bude v blízkosti vchodu do metra, individuálně konzultovat s nutričními terapeutkami svůj jídelníček, poradit se s odborníky o vhodném a efektivnímu pohybu, nechat si zjistit svojí optimální intenzitu pro pohybovou aktivitu a změřit krevní tlak v zátěži. Riziko kardiovaskulárních onemocnění je dramaticky zvýšeno u kuřáků. Ti by si neměli nechat ujít možnost měření oxidu uhelnatého a dalších škodlivin v dechu a využít poradnu na odvykání kouření. Dopoledne proběhnou ve stanu zajímavé přednášky na témata jako moderní léčba diabetu, diabetická dieta nebo důležitost pohybu v životě člověka. Po absolvování alespoň dvou konzultací ve stanu získají zájemci průkaz SZÚ, který jim umožní měření glykémií a cholesterolu zdarma v přistaveném zdravotnickém modulu Golem.

V Praze je podle našich dat skoro 100 000 diabetiků, z nichž je většina s nadváhou a obezitou. Zdraví a pohyb patří neodmyslitelně k sobě. Bez pohybu není zdraví a bez zdraví je pohyb často jen velmi omezený. Praha podporuje projekty, které mají za cíl rozhýbat Pražany, zvláště ty, kteří mají různá zdravotní omezení. Ačkoliv nejnovější data o výskytu obezity ukazují, že nejen v Praze se počet obézních za posledních 5 let nezměnil, klesá čas, který lidé věnují běžné pohybové aktivitě. V letošním roce jsme maximálně využili synergii s projekty Praha Evropské hlavní město sportu, ale podporovat podobné projekty budeme i nadále,“ říká Ing. Radek Lacko radní HMP pro zdravotnictví a bydlení.

 

V 13:00 hodin zde odstartuje již 13. ročník Pochodu proti diabetu, který chce upozornit na narůstající problém diabetu 2. typu a povzbudit co nejvíce lidí, aby učinili první kroky k prevenci tohoto onemocnění. V čele pochodu budou letos pochodovat bubeníci ze skupiny Tokhi & the GROOVE ARMY, kteří povedou pochod centrem města z Karlova náměstí na Václavák a přes Můstek zpět na Karlovo náměstí.

 

Poradenství o rizikových faktorech diabetu 2. typu a konzultace v oblasti zdravého životního stylu na Karlově náměstí i Pochod proti diabetu se koná s podporou společnosti Novo Nordisk, která je spolu s nadací World Diabetes Foundation celosvětovým iniciátorem Pochodu proti diabetu.

Naše společnost si uvědomuje důležitost jak léčby, tak i prevence. Dlouhodobě podporujeme projekty, jež napomáhají zvyšovat povědomí široké veřejnosti o problematice diabetu, především diabetu 2. typu, a zaměřují se i na screening tohoto onemocnění v populaci,“ říká Ing. Daniela White, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk ČR.

 

Více informací k akci i ke Světovému dni diabetu v České republice najdete na www.dendiabetu.cz.

 

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

O společnosti Novo Nordisk

www.novonordisk.com nebo www.novonordisk.cz

 

Společnost Novo Nordisk, která má své sídlo v Dánsku, je globální farmaceutickou společností s více než 90letou tradicí v oblasti inovací a léčby diabetu. Společnost rovněž zaujímá vedoucí postavení v léčbě hemofilie, v terapii růstovými hormony a hormonální substituční terapii. Společnost Novo Nordisk zaměstnává přibližně 42 600 pracovníků v 75 zemích a své produkty prodává ve více než 180 zemích.