Po 3 letech provozu centra porodní asistence se na Bulovce zvýšil počet porodů o 45%

V loňském roce se na Gynekologicko-porodnické klinice FNB a 1. LF UK narodilo 2 713 dětí. Za nárůst počtu porodů vděčí Fakultní nemocnice Bulovka mimo jiné také Centru porodní asistence (CPA), které zde bylo otevřeno přesně před třemi roky. Počet budoucích maminek, které chtějí rodit na Bulovce značně převyšuje stávající kapacitu porodnice. Ve srovnání s rokem 2018, tedy s dobou před CPA, zde letos přišlo na svět o 850 dětí více.

 

„V roce 2019 jsme v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky začali prosazovat koncept Centra porodní asistence. Jde o komplexní změnu přístupu k porodům. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že se o tzv. nízkorizikovou rodící ženu, jejíž průběh těhotenství nebyl v ničem nestandardní, stará výhradně porodní asistentka, což běžně v porodnicích nebývá zvykem,“ popisuje prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK. „Pokud bychom se zaměřili na vyspělé státy, jako jsou Německo, Rakousko nebo například skandinávské země, zjistili bychom, že princip porodů vedených jen porodními asistentkami je tam zcela normální a není pokládán za něco nadstandardního. Bohužel české porodnictví se v tomto ohledu stále drží poněkud zpátky,“ dodává přednosta Zikán.

 

Centrum porodní asistence FNB

 

CPA bylo založeno v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Za tři roky jeho existence se Gynekologicko-porodnická klinika FNB stala velmi vyhledávanou porodnicí. Počet porodů zde vzrostl o více než 45 % v porovnání s rokem 2018, tedy před zahájením činnosti CPA. Nárůst zájmu o porod na Bulovce byl dokonce tak velký, že v roce 2021 musela porodnice z kapacitních důvodů odmítnout zhruba 400 rodiček.

 

 

Výsledky Centra porodní asistence

 

Z dat za uplynulý rok 2021 vyplývá, že téměř polovinu všech porodů vedly pouze porodní asistentky bez nutnosti jakéhokoliv zásahu lékaře. Lékař je přivoláván pouze k akutním případům nebo k porodům, kde s ohledem na anamnézu rodičky lze předpokládat porodní komplikace. Mezi nejčastější situace, kdy je nutné akutně přivolat lékaře patří nepostupující porod či možné ohrožení novorozence nedostatkem kyslíku, tzv. hypoxie. Takové stavy pak mohou vyžadovat změnu ve vedení porodu a nezřídka dochází k akutním císařským řezům.

V roce 2021 se podařilo počet císařských řezů snížit na pouhých 16,9 %. Celorepublikový průměr se přitom pohybuje kolem 24 %. Ve skupině tzv. nízkorizikových rodiček je podíl císařských řezů ještě výrazně nižší – 4,1 %, což je naprosto výjimečná hodnota.

Individuální péče o nastávající maminky je základ

 

CPA nabízí možnost individuální péče, která je maminkám poskytována porodními asistentkami. S těmi ženy konzultují své porodní plány a přání. Porodní asistentky zajišťují nastávajícím maminkám předporodní péči a v rámci těhotenských poraden s nimi řeší jejich zdravotní stav. „Nejčastější přání maminek je mít detailní informace o všech nutných procedurách během porodu. Z velké většiny si nepřejí medikaci – a když už jim musí být poskytnuta, chtějí znát podrobnosti o konkrétních lécích, které jsou jim podávány,“ říká Bc. Lucie Velíková, porodní asistentka. „Téměř žádné přání nás nemůže vyvést z míry. Žádosti maminek se často opakují. Nicméně vzpomínám si na jednu mladou rodinu, kde byl budoucí tatínek rybář, který se dožadoval přeříznutí pupeční šňůry svým speciálním rybářským nožem děděným z generace na generaci. Vyšli jsme mu tehdy vstříc. Samozřejmě tak, aby maminka i novorozenec nebyli žádným způsobem ohroženi na životě,“ dodává s úsměvem porodní asistentka Lucie.

 

 

Specializované porodní apartmány

 

Centrum porodní asistence disponuje dvěma specializovanými porodními apartmány, které byly uvedeny do provozu v červnu 2020. Jejich kapacita bývá vytížena zpravidla na 100 %. Cena za pobyt činí 4 500 Kč za započatých 24 hodin. Součástí plánovaného rozvoje centra je výstavba dalších porodních pokojů, které budou stejně jako ty stávající disponovat vlastním sociálním zařízením, komfortním vybavením a domácí atmosférou. V plánu je také rekonstrukce výukového zázemí a prostor pro předporodní kurzy.

 

Model Centra porodní asistence využijí další porodnice v ČR

 

Myšlenka vybudovat ve FNB Centrum porodní asistence fungující podle standardních modelů moderních západních států vznikla spolu s touhou vytvořit model aplikovatelný i na ostatní velké porodnice v ČR. Podobný přístup začínají do své praxe zavádět také další porodnice, které se na Bulovce přímo inspirovaly. Koncept adaptují na své podmínky a dále jej rozvíjejí. V květnu 2022 se v Brně uskuteční společná konference spolupracujících porodnic o centrech porodní asistence. Zainteresovaní lékaři si zde budou moci předat své poznatky a zkušenosti tak, aby byly přínosné i pro ostatní porodnická zařízení.

 

Kontakt:
Tisková mluvčí

Mgr. Eva Libigerová, telefon: +420 26608 4603, mobil: +420 739 354 811

e-mail: eva.libigerova@bulovka.cz

___________________________________________________________________________________

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, tel.: 26608 1111, e-mail: info@bulovka.cz,
IDDS: n9hiezm, IČO: 0006421, www.bulovka.cz