Po svátcích končí řada lidí v péči gastroenterologů – V lednu plní ordinace lidé s trávicími obtížemi

Autor: Redakce | Tisková zpráva | 10. 1. 2024

Praha, 9. 1. 2024 – Přeplněný žaludek se štamprličkou něčeho ostrého na slehnutí patří v období Vánoc a silvestra ke koloritu českých domácností. Přeplněné ordinace v lednu poté zase ke koloritu českých gastroenterologů. Hned zpočátku roku totiž potkávají specialisté pacienty, kteří dali v prosinci svému trávicímu traktu řádně zabrat. Nejčastěji jsou mezi nimi „nováčci“, u nichž se kvůli svátečnímu veselení objevily potíže jako průjmy, zácpa či bolesti břicha. Na židle čekáren v gastroenterologických ordinacích v lednu zasedají také lidé se zhoršenými projevy onemocnění žlučníku, slinivky nebo jater.

 

„Naši pacienti s chronickými nemocemi gastrointestinálního traktu, jako jsou například Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a celiakie, jsou i přes svátky obvykle disciplinovaní, protože už ví, co jim případné porušení režimu a životosprávy přinese. Problém je obvykle s těmi, kteří svoji diagnózu znají krátce, a neví tak ještě, co si mohou, nebo spíše nemohou dovolit. Ti pak v lednu plní naše ordinace s potížemi, které by je minuly, kdyby přes Vánoce udrželi doporučený dietní režim,“ říká doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Další skupinou osob, jež se na začátku roku vypraví za experty na trávicí trakt, jsou „žlučníkáři“ a ti, kteří mají vleklé potíže s játry nebo slinivkou. Podle lékařů se těmto pacientům většinou daří přes rok držet chutě na uzdě, vánoční svátky jsou však pro ně příliš velkým pokušením. „Přestože tuší, že jim pak může být velmi špatně, dopřejí si alkohol či tučná jídla. Část z nich přijde v lednu, někteří bohužel už o svátcích volají záchranku,“ popisuje prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc. Jak dále uvádí, v lednu chodí také lidé, kteří tuší, že s jejich žaludkem nebo střevy není něco v pořádku, ale návštěvu odkládají, aby si užili pěkné svátky. „Kvůli těmto příchozím s mnohdy již pokročilými nálezy se pak hned na počátku roku nahromadí požadavky na příslušná vyšetření,“ doplňuje prof. Urban.

Kromě tučného jídla a alkoholu je dalším faktorem, který škodí trávicímu traktu, stres. A právě Vánoce a Nový rok nejsou vždy jen svátky klidu a míru, ale pro někoho naopak vysoce stresovým obdobím. „Kombinace psychického stresu a dietních excesů vede ke zhoršení také funkčních zažívacích potíží, typickým příkladem je například syndrom dráždivého tračníku projevující se zhoršením bolestí břicha a intenzivními průjmy,“ komentuje doc. Tachecí.

S nemocemi trávicího traktu se v Česku v současnosti léčí miliony lidí. Jen Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu má přes 70 000 jedinců, přičemž odborníci odhadují, že do roku 2030 toto číslo vzroste až na 80 000. Se syndromem dráždivého tračníku se v tuzemsku potýká dokonce až 1,5 milionu lidí.

 

O České gastroenterologické společnosti (ČGS)

Společnost sdružuje téměř 900 profesionálů zabývajících se onemocněními trávicího ústrojí. Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu gastroenterologických onemocnění na populaci České republiky. V rámci ČGS pracují tři odborné sekce (Endoskopická sekce, Sekce mladých gastroenterologů a Sekce ambulantních gastroenterologů) a pět pracovních skupin. Odbornou platformou oboru je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který poprvé vyšel již v roce 1947 a je hlavním oborovým periodikem tří odborných společností. ČGS každoročně pořádá kongresy s mezinárodní účastí, jichž se standardně účastní na tisíc odborníků. Společnost se hlásí k aktivní spolupráci s pacientskými organizacemi, orgány státní správy a plátci péče, které považuje za partnery své činnosti. Je pevně zakotvena v evropských a světových gastroenterologických organizačních strukturách. Více informací na www.cgs-cls.cz.