Po prvních sto dnech ve funkci má ředitel NNB jasnou představu o strategii rozvoje

Praha, 5.12. 2018 (Nemocnice Na Bulovce)

Po prvních sto dnech ve funkci ředitele Nemocnice Na Bulovce (NNB) má Mgr. Jan Kvaček jasnou představu, jak se s podporou nového managementu vyrovnat s dědictvím minulého vedení a jak realizovat strategii rozvoje nemocnice pro následující období.

Jan Kvaček ke strategii rozvoje nemocnice říká: “Do roku 2019 si dáváme realistické cíle. Zaměřujeme se především na nutnou ekonomickou stabilizaci, obnovu areálu, hodně si také slibujeme od rozvoje vybraných pracovišť, a v neposlední řadě musíme aktivně řešit nedostatek převážně nelékařského personálu. Zásadní změnou je pak transparentní hospodaření.” Veškerá výběrová řízení jsou nyní v NNB v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. “Předpokládáme, že celkový objem nově vysoutěžených zakázek od září do prosince 2018 přesáhne 300 mil. Kč,” doplňuje Kvaček.

NNB bude v příštím roce investovat 105 mil. Kč. Týká se to především stavební činnosti, nákupu přístrojového vybavení a IT technologií.

V letech 2019-20 očekáváme investici magistrátu zhruba 500 mil. Kč do rekonstrukce pavilonu chirurgie a dále do čističky odpadních vod a kanalizace přibližně za 300 mil. Kč,“ dodává Kvaček.

Klíčovými obory pro nemocnici i nadále zůstávají Gynekologicko – porodnická klinika, Ortopedická klinika, Klinika infekčních, parazitálních a tropických nemocí a komplexní onkologická léčba.

První Centrum porodní asistence v České republice zahájí v NNB provoz v červnu 2019 otevřením dvou porodních apartmánů, kde bude možné rodit bez lékaře. Ten bude ovšem v případě potřeby okamžitě k dispozici.

NNB má své nezastupitelné místo jako velká klíčová regionální nemocnice pro Prahu a část Středočeského kraje. Ve vybraných oborech poskytuje specializovanou péči pro celou Českou republiku.

 

Obnovení statutu některých center Nemocnice Na Bulovce 2018/2019

 • traumacentrum (urgentní příjem – v provozu od listopadu 2018)
 • iktové centrum (neurologie)
 • rozvoj centra pro vysoce nebezpečné nákazy, kapacita 12 lůžek. Jediné centrum v civilním sektoru ČR. Zahájení projektu v roce 2019

 

Aktuální a očekávané aktivity NNB

 • zahájen provoz urgentního příjmu (listopad 2018)
 • zahájení provozu lineárních urychlovačů (leden 2019)
 • rekonstrukce pavilonu chirurgie (2019-20)
 • zahájení provozu Centra porodní asistence (6/2019) a jeho další rozvoj
 • zahájení provozu školky – dětské skupiny pro děti zaměstnanců (2019)
 • lůžko v režimu intenzivní péče pro vysoce nebezpečné nákazy (nákladem 17 milionů Kč)
 • pokračování edukačních aktivit 1) spolupráce s LF UK, 2) postgarduální vzdělávání lékařů, 3) mezinárodní spolupráce

 

Nemocnice Na Bulovce v číslech

 • počet přijatých pacientů ročně cca 40 000
 • počet ambulantních vyšetření ročně cca 580 000
 • cca 24 000 vjezdů zdravotnické záchranné služby ročně
 • počet operací cca 16 300
 • 2 321 zaměstnanců, 493 lékařů, 830 sester (k 3.12. 2018)
 • roční obrat 3,1 mld. Kč