Plicní klinika Nemocnice Na Bulovce zřídila hospicové lůžko

Autor: redakce | Zpravodaj | 22. 10. 2012

První hospicové lůžko na plicní klinice Nemocnice Na Bulovce funguje už dva týdny. Vedení kliniky zřídilo hospicové lůžko na základě přání pacientů a jejich rodinných příslušníků. K jeho vytvoření uvolnila vrchní sestra kliniky svou kancelář, která se následně přestavěla na pokoj se dvěma lůžky – pro pacienta a rodinného příslušníka a nechybí ani potřebné zázemí a vybavenost pokoje.

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelných nemocí, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická (hygiena, odstranění bolesti), tak psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient zájem, duchovní péče není nikomu vnucována). Součástí komplexní hospicové péče je paliativní medicína, která se zabývá odstraňováním, tlumením jakýchkoli bolestí pacienta.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie má 3 hlavní součásti: oddělení pneumologické, onkologické a oddělení buněčné a molekulární pneumologie. Ambulantní složka zahrnuje všeobecnou, onkologickou a dále řadu specializovaných ambulancí. Na klinice je plně vybavená funkční laboratoř, bronchologické a cytologické pracoviště. Celkový počet lůžek na klinice je 85, pneumologické a onkologické oddělení má dohromady 79 lůžek a 6 lůžek je na JIP. Klinika je vybavena pro komplexní diagnostiku a léčbu všech plicních nemocí. Výhodou kliniky je úzké propojení se základním výzkumem v rámci našich laboratoří buněčné a molekulární pnemologie.

Na klinice navíc probíhá pregraduální i postgraduální výuka. Klinika je výukovou základnou 3.LF UK a je sídlem subkatedry TRN IPVZ. Probíhá zde rovněž výuka středního zdravotního personálu. Klinika je největším centrem v ČR pro diagnostiku a léčbu bronchogenního karcinomu, v rámci specializovaných ambulancí se zaměřujeme na diagnostiku a léčbu pacientů s plicními obstrukcemi (astma bronchiale, chronickou obstrukční plicní nemocí), s intersticiálními plicními procesy včetně sarkoidózy, je zde Centrum diagnostiky a léčby obtížně léčitelného astmatu, Centrum pro léčbu závislosti na kouření, Národní centrum pro léčbu plicního karcinoidu. Na klinice funguje také laboratoř pro diagnostiku poruch ve spánku.


Martin Šalek
tiskový mluvčí
Nemocnice Na Bulovce
602 316 908