Plazmy pro podporu léčby Covid-19 je stále nedostatek, protilátky má jen pětina dárců

Autor: redakce | Tisková zpráva | 8. 2. 2021

Brno, 8. 2. 2021 – Krevní plazma od dárců, kteří prodělali nemoc COVID-19, je pro nové pacienty dostupnou šancí na zlehčení průběhu této nemoci. Jde o nenákladnou podporu léčby pro pacienty, kteří jsou hospitalizování ve vážném stavu, zejména pro případy s těžkým průběhem nemoci. Plazmy je ale málo, jelikož dostatečné množství protilátek má jen 20 procent dárců. V Brně proto mohou lidé krevní plazmu darovat v nově otevřeném odběrovém centru Plasma Place. Podle ODS by se navíc měl zkrátit dvoutýdenní interval mezi odběry, což by umožnilo více odběrů.

Plazma dárců vyléčených z Covid-19, neboli rekonvalescentní plazma, se podává pacientům v době, kdy ještě nemají vlastní protilátky a tím pomáhá jejich organismu bojovat s virem formou pasivní imunizace. Je také jediným zdrojem imunoglobulinů podávaných při léčbě těžkých případů infekce spojené s koronavirem. Tento druh plazmy se nejefektivněji získává přístrojovým odběrem, tzv. plazmaferézou. Vhodným dárcem je člověk, který prodělal COVID-19 a je nejméně dva týdny zdravý, tedy dárce, v jehož plazmě je již dostatečná koncentrace protilátek. Časem však tako koncentrace klesá a protilátky mizí, proto je nutné hledat stále nové dárce.

Podle ODS by se tedy měla zkrátit lhůta mezi jednotlivými odběry. Krevní plazma se v těle obnovuje během 24 hodin. Současná česká legislativa však dovoluje plazmu darovat jen jednou za 14 dní. Podle návrhu ODS by se interval měl zkrátit na jeden týden. Česká vyhláška podle občanských demokratů daleko převyšuje aktuálně doporučené minimální limity v nově vydané metodice Rady Evropy. Evropský výbor pro krevní transfuze jako minimální dobu mezi opakovaným darováním plazmy uvádí dokonce 96 hodin. „Česká republika tento limit aktuálně překračuje o 10 dní a snižuje si tak možnost získat dostatek dárců nejen pro léčbu COVID-19. Například v sousedním Německu je tento limit dva dny,“ říká europoslankyně Veronika Vrecionová.

„Z krevní plazmy se ale vyrábí i léky, které pomáhají například při léčbě rozsáhlých popálenin, při náročných chirurgických zákrocích včetně transplantací, s léčbou onemocnění jater a plic, při léčbě dětí s HIV nebo pokousaných zvířaty se vzteklinou,“ říká lékař kliniky komplexní onkologické péče Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Plazma je také nenahraditelnou surovinou pro výrobu léků na vzácné nemoci, bez kterých se neobejdou tisíce pacientů.

Nově otevřené dárcovské centrum v Brně

Za účelem pomoci získávání krevní plazmy bylo 8. února otevřeno nové dárcovské centrum Plasma Place na Moravském náměstí 249/8 v budově CPI. Provoz byl spuštěn za účasti Mgr. Jiřího Kasaly, MBA, krajského radního pro zdravotnictví a MUDr. Romana Krause, MBA, senátora za ODS. Dárcovské centrum podpořil i Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Nové centrum je vybaveno nejmodernějším zařízením. Veškerý provoz podléhá v současné době zpřísněným bezpečnostním opatřením a všechny prostory jsou pravidelně dezinfikovány. „Pod permanentní kontrolu je rovněž zdravotní stav všech zaměstnanců Plasma Place, včetně posuzujících lékařů. Zaměstnanci jsou také průběžně školeni a poučováni o aktuálních opatřeních vlády. Odběru plazmy se tak dárci nemusí bát,“ říká PhDr. Milan Baier, jednatel dárcovského centra Plasma Place.

Striktnější kontrolou pak prochází i samotní dárci, jejichž zdravotní stav je před každým odběrem pravidelně kontrolován a pečlivě monitorován. Dárcům je v odběrných místech k dispozici veškeré hygienické vybavení včetně dezinfekčních přípravků. Návštěva odběrného centra je proto naprosto bezpečná a klienti v centru stráví maximálně 45 minut. Přidanou hodnotou darování krevní plazmy je také pravidelný přehled o svém zdravotním stavu díky lékařským prohlídkám.